By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 2
Annotation: Článek představuje Historicko-dokumentační středisko České obce sokolské, které zřídilo mj. knihovnu, jejíž součástí je sbírka sokolských...
Article
2
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2008, č. 2
Annotation: Zpráva představuje výstavu "Ta kniha patří mně!"
Article
3
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 2
Annotation: Článek představuje projekt "Digitální knihovna Špalíček", jeho vznik a plány do budoucna.
Article
4
...1801-5948...
online
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 15, 2019, č. 2
Annotation: Knižní tipy.
Article
5
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2005, č. 1
Annotation: Rozhovor s ředitelem ÚISK o fungování ústavu, knihovnictví a o vztahu mezi počítačovou kulturou a knihami; připojena bio-bibliografická poznámka
Article
6
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2009, č. 2
Annotation: Zpráva o vzdělávacím cyklu, jenž se zaměřoval na současnou českou literaturu různých žánrů a který byl určen především knihovníkům.
Article
7
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 13, 2017, č. 2
Annotation: Soupis výběrové bibliografie J. Vacka.
Article
8
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 1
Annotation: Studie se zabývá tématem humoru v literatuře (historie, vývoj, teoretické koncepce, český literární humor), otázkou reflexe tématu, knihovnami...
Article
9
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2005, č. 1
Annotation: Zpráva o chystaném veletrhu "Svět knihy" (4.-7. 9. 2006).
Article
10
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2006, č. 1
Annotation: Zpráva o objevu jedenatřicetiřádkové odpustkové listiny J. Gutenberga, mj. se zpráva věnuje také sporu J. Gutenberga a J. Fusta.
Article
11
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2006, č. 1
Annotation: Studie, jež je součástí monografie "Jezuité a Klementinum", přináší přehled významných členů řádu.
Article
12
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2006, č. 2
Annotation: Článek o historii Masarykova ústavu a Knihovně T. G. Masaryka.
Article
13
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2009, č. 2
Annotation: Článek o historii Městské knihovny v Dejvicích a stručně o historii výstavby nové budovy Národní technické knihovny.
Article
14
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 1
Annotation: Studie představuje databázi České literární osobnosti.
Article
15
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 1
Annotation: Studie představuje problematiku knihovních celků, kterým se věnuje projekt "Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury...
Article
16
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2010, č. 2
Annotation: Studie se zabývá problematikou audioknih (vznik, historie, dělení) a následně se věnuje dětskému čtenářství (obecně, v souvislosti s audioknihami),...
Article
17
...1801-5948...
online
online
Webarchiv
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- R. 2011, č. 1; č. 2
Annotation: Studie se věnuje mj. ediční činnosti firmy Baťa a historii Baťovy knihovny ve Zlíně.
Article
18
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 13, 2017, č. 2
Annotation: Nekrolog J Vacka.
Article
19
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 1
Annotation: Článek se věnuje otázce čtenářství u mladších věkových skupin čtenářů, a to na základě výsledků výzkumu realizovaného Národní knihovnou.
Article
20
...1801-5948...
online
Webarchiv
In: Knihovna Plus [online]. -- ISSN 1801-5948. -- Roč 14, 2018, č. 1
Annotation: Článek představuje projekt "Book start" (S knížkou do života).
Article