By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, s. 1-2
Annotation: Stať o umění a jeho (ne)závislosti na státu.
Article
2
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, s. 76
Annotation: Článek o soudobé české poezii.
Article
3
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, s. 77
Annotation: Článek o surrealistických básnících a výtvarnících mladší generace.
Article
4
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 6, 31. 3. 1947, s. 166
Annotation: Článek o důležitosti rozvíjení estetického cítění u dětí a role umění v tomto procesu.
Article
5
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, příl. Blok P, s. 23-25
Annotation: Medailon J. Š. Kubína.
Article
6
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, s. 25-27
Annotation: Studie o pramenech lidové písně.
Article
7
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 56
Annotation: Poznámky o tématu dětí a dětství v (české) poezii.
Article
8
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 59-60
Annotation: Stať o (české) próze pro děti a mládež.
Article
9
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 64-65
Annotation: Poznámky o (soudobém) loutkovém divadle.
Article
10
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 65-66
Annotation: Článek o soudobé situaci dramatické tvorby pro děti a mládež v moravských divadlech.
Article
11
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 66-67
Annotation: Článek o (soudobé) estetice dětského divadla.
Article
12
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 67
Annotation: Medailonek F. Heřmánka.
Article
13
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 4/5, 15. 3. 1947, příl. Blok P, s. 71
Annotation: Medailonek M. Majerové.
Article
14
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 6
Annotation: Medailonek K. Tomana + Tomanova báseň "Zástupy".
Article
15
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 6
Annotation: Medailonek J. Jesenského + Jesenského báseň "Zakikirihal kohut".
Article
16
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 7
Annotation: Medailonek J. Hory + báseň F. Halase "Dnes zrovna tak", věnovaná J. Horovi.
Article
17
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 9
Annotation: Medailonek S. K. Neumanna + Neumannova báseň.
Article
18
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 9
Annotation: Medailonek J. Kvapila + ukázka z Kvapilovy "Pohádky o princezně Pampelišce".
Article
19
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10 1946., příl. Blok P, s. 11
Annotation: Článek o výchovném působení divadla na sociální, psychický (kognitivní), estetický aj. vývoj dítěte.
Article
20
...1802-4939...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, příl. Blok P, s. 12-13
Annotation: Článek o významové roli hudby v divadelním (loutkovém) představení - a o působení (loutkového) divadla na estetické vnímání děti v širším...
Article