By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 66-79
Annotation: Studie se na základě výzkumu Národní knihovny ČR zabývá analýzou vztahu mezi čtenářstvím a prospěchem žáků.
Article
2
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 81-82
Annotation: Rozhovor s J. Kubíčkem o jeho působení ve funkci ředitele Moravské zemské knihovny, o jeho činnosti bibliografické i pedagogické.
Article
3
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 1, s. 83-84
Annotation: Recenze.
Article
4
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 29, 2018, č. 2, s. 51-73
Annotation: Studie se zabývá českojazyčnými modlitebními knihami z 18. století, které byly tištěny antikvou, a jejich významem pro tuzemský knihtisk a...
Article
5
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 30, 2019, č. 1, s. 76-78
Annotation: Medailon.
Article
6
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 18, 2007, č. 1, s. 99-106
Annotation: Článek se věnuje historii Národních listů a problematice jejich digitalizace, protože patří mezi ohrožená bohemikální periodika.
Article
7
8
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 9-14
Annotation: Článek pojednává o sbírce rukopisů tzv. České reformace.
Article
9
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 18, 2007, č. 2, s. 149-150
Annotation: Recenze.
Article
10
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 16-38
Annotation: Článek o historii Technické knihovny v Brně.
Article
11
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 96-100
Annotation: Článek pojednává o historii školních knihoven v ČR.
Article
12
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 19, 2008, č. 2, s. 101-105
Annotation: Článek o veřejných a školních knihovnách, o jejich kooperaci a vlivu na rozvoj čtenářské gramotnosti.
Article
13
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 20, 2009, č. 1, s. 17-32
Annotation: Medailon J. Vinárka.
Article
14
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 25-36
Annotation: Studie se věnuje historii výstavby českých knihoven od r. 1605 po současnost.
Article
15
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 49-53
Annotation: Studie o projektu "Digimon", který se zaměřuje na digitalizaci a mikrofilmování moravských novin a který probíhá na Vědecké knihovně v Olomouci.
Article
16
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 20, 2009, č. 2, s. 134-142
Annotation: Studie se věnuje stručně historii PNP, knihovním celkům PNP, a to zejména osobním knihovnám V. Holana a J. Karáska; s fot.
Article
17
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 45-57
Annotation: Rozhovor s ředitelem Národní knihovny, zejména o jeho vizích, revitalizaci Klementina, výstavbě nové budovy NK na Letné, nebo o objevu latinského...
Article
18
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 16, 2005, č. 1, s. 89-90
Annotation: Článek se věnuje nově objevenému fragmentu obsahující část textu latinského překladu "Dalimilovy kroniky", a to s důrazem na hlediska, z jakých...
Article
19
...1802-8772...
online
Webarchiv
In: Knihovna [online]. -- ISSN 1802-8772. -- Roč. 16, 2005, č. 2, s. 79-82
Annotation: Zpráva informuje o udělení ceny UNESCO Jikji Národní knihovně; s fot.
Article
20