By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 11, 9. 5., s. 12
Annotation: Glosa o novém časopisu pro děti.
Article
2
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 7, 4. 11., s. 8
Annotation: Recenze esejů Rolanda Barthese (Česká literatura 16, č. 1).
Article
3
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 3, 14. 3., s. 8
Annotation: Recenze.
Article
4
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 20, 11. 7., s. 2
Annotation: Dopis signatářů 2000 slov významným slovenským umělcům a vědcům.
Article
5
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 3, 14. 3., s. 1, 13
Annotation: Studie o česko-slovenských vztazích v současnosti.
Article
6
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 12, 16. 5., s. 4
Annotation: Článek k názorům L.N. na politické řešení česko-slovenských vztahů (Rudé právo 19.4. 1968).
Article
7
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 21, 18. 7., s. 9
Annotation: Článek k článku Ladislava Novomeského (Rudé právo 19.4. 1968).
Article
8
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 9, 25. 4., s. 8-9
Annotation: Rozhovor o znalosti české literatury v cizině se skeptickým názorem E.H. na její oficiální propagandu; též o specifice české literatury.
Article
9
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 23, 1. 8., s. 11
Annotation: Anketa o významu sjezdu; též o postavení slavistiky v dnešní literární vědě.
Article
10
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 25, 15. 8., s. 15
Annotation: Glosa o sjezdu.
Article
11
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 30. 5., s. 11
Annotation: Rozhovor redakce s delegátem SČSS na sjezdu bulharských spisovatelů; též o diskusním příspěvku P. P. předneseném na sjezdu.
Article
12
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 17, 20. 6., s. 19
Annotation: Článek o vystoupení Petra Pujmana na sjezdu bulharských spisovatelů.
Article
13
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 5, 28. 3., s. 12
Annotation: Nekrolog.
Article
14
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 30. 5., s. 8
Annotation: Glosa o návštěvě u R.J.; též o jeho vztahu k Československu a o chystané návštěvě.
Article
15
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 19, 4. 7., s. 14
Annotation: Glosa k úmrtí překladatelky české prózy.
Article
16
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 8, 18. 4., s. 8
Annotation: Glosa k zájmu M. Š. o českou kulturu; k 80. narozeninám.
Article
17
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 25, 15. 8., s. 11
Annotation: Článek o dopisu skupiny ukrajinských spisovatelů žijících v Československu Svazu spisovatelů Ukrajiny k naší současné politické situaci.
Article
18
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 14, 30. 5., s. 12
Annotation: Glosa o udělení zlaté medaile E.P. Svazem čs. spisovatelů za zásluhy o propagaci čs. kultury.
Article
19
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 5, 28. 3., s. 9
Annotation: Článek k jubileu anglického překladatele z češtiny.
Article
20
...1803-0734...
Digitální archiv časopisů
In: Literární listy. -- ISSN 1803-0734. -- Roč. 1, 1968, č. 15, 6. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor o jeho díle, o účasti na surrealistickém hnutí, o mýtu slova a o jeho pražských návštěvách.
Article