By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 70, 1989, č. 38, 14. 2., s. 5
Annotation: K 50. výročí úmrtí (1. 1. 1865 Praha - 13. 2. 1939 Domažlice).
Article
2
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 4, 6. 1., s. 5
Annotation: Referát o návštěvě partnerů z kraje Gera (předseda pobočky Kleiner Erich, spisovatel Letsche Kurt) před vánocemi v západočeské pobočce Svazu...
Article
3
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 4, 6. 1., s. 5
Annotation: Referát o semináři pro nové autory (Dobříš, koncem r. 1980), který připravila komise pro práci s novými talenty, pracující při SČS od r....
Article
4
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 7, 9. 1., s. 5
Annotation: O činnosti nakladatelství Mladá fronta a nové edici Proud.
Article
5
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 9, 12. 1., s. 4
Annotation: Referát o: Západočeské nakladatelství.
Article
6
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 28, 3. 2., s. 5
Annotation: Přehled náplně festivalu (Plzeň, 26. 2.-1. 3); mj. o konferenci na téma Historické vědomí v českém umění druhé poloviny 19. století; Smetanův...
Article
7
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 48, 26. 2., s. 5
Annotation: Medailón J. Aldy (1901-1970), vl. jm. Hořejší Alexandr (bratr Jindřicha Hořejšího).
Article
8
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 52, 3. 3., s. 5
Annotation: Medailón k nedožitým 60. narozeninám B. Rotterové (zemřela na podzim 1980).
Article
9
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 53, 4. 3., s. 5
Annotation: Zejména o poezii pro děti.
Article
10
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 60, 12. 3., s. 5
Annotation: Referát a rozbor hry, kterou uvedl soubor Dialog při ZK Škoda v rámci 1. ročníku Smetanova festivalu.
Article
11
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 60, 12. 3., s. 5
Annotation: Medailón k 80. narozeninám K. Sojkové (vl. jm. Lukešová Kamila.
Article
12
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 65, 18. 3., s. 5
Annotation: Medailón k 5. výročí úmrtí N. Frýda.
Article
13
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 76, 3. 4., s. 5
Annotation: Medailón.
Article
14
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 79, 3. 4., s. 5
Annotation: Medailón (1911-1976).
Article
15
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 84, 9. 4., s. 5
Annotation: Medailónek.
Article
16
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 96, 24. 4., s. 5
Annotation: Medailónek k 95. výročí narození J. H.
Article
17
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 101, 30. 4., s. 5
Annotation: Přehled prvomájových námětů (od májovců přes Nerudův fejeton až ke Skálovi); Neruda Jan, Skála Ivan.
Article
18
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 101, 30. 4., s. 5
Annotation: Zpráva o expozici v Muzeu Josefa Dobrovského Po stopách Rozbřesku (návštěva A. Zápotockého r. 1955 v Chudenicích, kde strávila mládí babička,...
Article
19
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 106, 7. 5., s. 5
Annotation: Jubilejní glosa.
Article
20
...1803-1633...
In: Pravda. -- ISSN 1803-1633. -- Roč. 62, 1981, č. 107, 8. 5., s. 5
Annotation: Informativní článek o 1. ročníku prodejní výstavy Květnová knižní Plzeň (9.-17. 5).
Article