By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [257]-284
Annotation: Studie srovnávající alternativní koncepty národního pojetí dvou spisovatelů, E. G. Kolbenheyer a G. Meyrinka, na základě společného kulturně...
Article
2
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [287]-314
Annotation: Studie pojednávající o pojmu "pohraniční literatury" jako objektu vědeckého výzkumu; stručně jsou zde nastíněny jednotlivé fáze od roku 1880...
Article
3
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 3, 1995, s. 5-240
Annotation: [Sympozium k 50. výročí úmrtí Franze Werfela]: Krolop Kurt, "Wir aber wollen wieder teilnehmen an Prag" (Franz Werfel und seine Vaterstadt), s. 5-24;...
Article
4
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 4, 1996, s. 311-313
Annotation: Recenze na sborník "Berlin und der Prager Kreis", který vydali M. Pazi a H. D. Zimmermann.
Article
5
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 5-6
Annotation: Předmluva vydavatelů k nové řadě časopisu Brücken; připojen přehled jeho dosavadní historie.
Article
6
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 51-63
Annotation: Přehledová studie o časopise "Witiko"; zmíněn též čtrnáctideník "Der Provinz", který vydávali B. Adler, E. Sommer a E. Bergauer.
Article
7
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 77-81
Annotation: Medailon šumperské spisovatelky.
Article
8
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 83-92
Annotation: Studie o životě a díle J. Ranka, zejména o Rankově knize "Aus dem Böhmerwalde" a jejím kritickém přijetí z české strany; obsahuje též srovnání...
Article
9
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 93-99
Annotation: Studie.
Article
10
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 1, 1991/1992, s. 101-115
Annotation: Studie věnovaná interpretaci povídky F. Kafky "Popis jednoho zápasu".
Article
11
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 2, 1994, s. 3-28
Annotation: Přepracovaná a komentovaná původní verze studie, publikované jako doslov k 2. českému vydání "Dopisů Mileně" F. Kafky.
Article
12
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 2, 1994, s. 189-238
Annotation: Studie věnovaná práci P. Trosta, připojen přehled jeho vědecké práce.
Article
13
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 7-8
Annotation: Stať je úvodem k číslu věnovanému romantismu v českých zemích. Připomíná konferenci na toto téma, která se uskutečnila 5.-7.11.2012 v Praze.
Article
14
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- [Jg.] 22, 2014, [Bd.] 1/2, S. 45-73
Annotation: Studie se věnuje českému literárnímu romantismu, který je zde pojímán nikoli jako epocha, ale jako specifický diskurz, který se nejvýrazněji...
Article
15
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 76-89
Annotation: Studie analyzuje přednášky z estetiky (zvláště J. H. Dambecka) na pražské univerzitě v letech 1800-1820 a sleduje šíření myšlenek německého...
Article
16
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 91-102
Annotation: Studie srovnává pojetí postavy kněžny Libuše u mladého B. Bolzana (báseň Libussa, 1796) a zralého F. Grillparzera (básně z let 1822-1848) a...
Article
17
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 103-128
Annotation: Studie se věnuje recepci života a díla T. Körnera v české německojazyčné a české literatuře v českých zemích v letech 1815-1945.
Article
18
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 129-141
Annotation: Studie rekonstruuje půlroční cestu H. von Kleista a F. CH. Dahlmanna po českých zemích v roce 1809.
Article
19
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 143-163
Annotation: Studie zkoumá využití českých kronik v Brentanově hře "Die Gründung Prags". Rozebírá zde zpracovaný mýtus o Libuši.
Article
20
...1803-456X...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 22, 2014, Heft 1/2, s. 165-177
Annotation: Studie se věnuje A. von Arnimovu pobytu v českých zemích v letech 1810, 1812 a 1817. Vychází z kritického vydání Arnimova díla a z korespondene...
Article