By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 3, s. 5-6
Annotation: Úvod k číslu obsahujícímu příspěvky z konference "Jazykovědný strukturalismus na počátku 21. století" (Olomouc, 24. 4. 2014).
Article
2
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 8, 2016, č. 3, s. 75-79
Annotation: Studie popisuje napětí mezi funkčním a teleologickým pojetím jazyka v rámci českého strukturalismu.
Article
3
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 5
Annotation: Úvod k lingvistickému číslu časopisu.
Article
4
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 9-54
Annotation: Studie podrobně líčí průběh Jakobsonovy návštěvy a její bezpečnostní pozadí.
Article
5
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 9, 2017, č. 2, s. 73-86
Annotation: Studie porovnává sedm českých překladů Bible (v jednom případě pouze Nového zákona) vydaných mezi lety 1851 a 1894.
Article
6
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 5-6
Annotation: Úvod k literárněvědnému číslu časopisu.
Article
7
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 11-22
Annotation: Studie konfrontuje funkcionální a existenciální pojetí umění a literatury.
Article
8
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 25-42
Annotation: Studie představuje dva názorové proudy v oblasti jazykové sémantiky barev.
Article
9
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 45-60
Annotation: Studie nabízí výklad rozsáhlého lyrického díla R. Jesenské.
Article
10
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 63-72
Annotation: Studie sleduje dobovou francouzskou debatu o literárním realismu.
Article
11
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 75-89
Annotation: Studie nabízí výklad "Příběhu o baziliškovi" (1992), "Veselé bídy" (1997) a "Exhumace" (1998).
Article
12
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 10, 2018, č. 2, s. 91-97
Annotation: Kompoziční rozbor středověkého básnického sporu.
Article
13
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 134-153
Annotation: Studie o vlivu J. Kollára na utváření politického smýšlení ve střední Evropě. Autor vysvětluje jeho pohled na slovanskou vzájemnost, čechoslovakismus...
Article
14
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 154-178
Annotation: Studie o dvou významných vydavatelích, I. L. Koberovi a K. Jeřábkové. Autor mapuje jejich profesní život i vydavatelské počiny.
Article
15
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 238-243
Annotation: Recenze.
Article
16
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 11, 2019, č. 1, s. 180-213
Annotation: Studie o obsahu a formě úvodů J. Zeyera k vlastním epickým textům inspirovaným středověkou epikou a evropskou mytologií. Autor provádí analýzu...
Article
17
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 10-16
Annotation: Studie zaměřená zejména na texty uvedených autorů.
Article
18
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 18-25
Annotation: Studie.
Article
19
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 26-31
Annotation: Studie.
Article
20
...1803-876X...
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. [1], 2009, č. 1, s. 32-43
Annotation: Studie analyzuje dva pokusy o dokončení skladby - K. Judy a P. Hořanského (poprvé vydáno v samizdatu) a její parafrázi z pera M. Malého (z doby...
Article