By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 18-20
Annotation: Rozhovor přetištěný z: Naše pravda, 25. 1. 2006.
Article
2
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 32-35, 38-41
Annotation: Výbor z přednesených příspěvků (ve výňatcích); převzato ze sborníku Jiným hlasem.
Article
3
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 1, březen, s. 42
Annotation: Medailon k 1. 11. 2005; s otištěním básně B.P. Kus mé země z jeho sbírky Valův mlýn.
Article
4
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 8-10
Annotation: K 170. výročí prvního vydání básně 23. 4.
Article
5
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 10-12
Annotation: Komentovaný výběr úryvků z příspěvků sborníku.
Article
6
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 13-14
Annotation: Medailon v rubrice Osobnost české kultury.
Article
7
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 15-19
Annotation: Výběr z názorů herců, režisérů, hudebníků atd. na disciplínu uměleckého přednesu.
Article
8
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 26
Annotation: Zpráva o prezentaci dvou knižních titulů; s otištěním dvou snímků z akcí.
Article
9
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 2, květen, s. 26-28
Annotation: Recenze.
Article
10
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 14-15
Annotation: Referát.
Article
12
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 42
Annotation: Recenze v rubrice Zaujalo nás v knihách.
Article
13
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 45
Annotation: Medailon M. Floriana přetištěný z: Naše pravda, 4. 5. 2006.
Article
14
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 60-62
Annotation: Úryvky z prezidentova projevu na sjezdu Syndikátu českých spisovatelů v červnu 1946 v Praze.
Article
15
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 3, září, s. 27-28
Annotation: Mj. o literárním večeru Vítězslav Nezval - Sto sonetů zachránkyni Roberta Davida s přednáškou M. Blahynky a recitací J. Zapletala.
Article
16
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 21-23
Annotation: Článek.
Article
17
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 25-26
Annotation: O Prahou inspirovaných básních J. Seiferta.
Article
18
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 49
Annotation: Recenze.
Article
19
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2006, č. 4, prosinec, s. 51-52
Annotation: Úryvek ze vzpomínkové knihy; připojen výběr z epigramů Z.B. Havlíčku Borovský, je humor na trosky? (s. 52-53).
Article
20
...1804-6185...
In: Lípa. -- ISSN 1804-6185. -- R. 2009, č. 1, březen, s. 2-3
Annotation: Medailon k přesněji nespecifikovanému jubileu.
Article