By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 193-195
Annotation: Vzpomínka na pedagogické působení Zdeňka Nejedlého.
Article
2
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 195-198
Annotation: Rozbor několika úryvků z básní Jaroslava Vrchlického s tematikou rodného kraje vzniklých v době básníkova pobytu v Čisté u Rakovníka.
Article
3
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 199-209
Annotation: Studie shrnující Nejedlého bádání o Aloisu Jiráskovi, názory na Jiráskovo dílo a jeho inspirační zdroje; Nejedlý chápe Jiráska více jako...
Article
4
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 210-223
Annotation: Recenze.
Article
5
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- R. 1953, č. 2, s. 223-231
Annotation: Recenze.
Article
6
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 232-238
Annotation: Studie zabývající se otázkou, zde má kritika právo formulovat závazná pravidla básnické tvorby a dle těchto kritérií pak jednotlivá díla...
Article
7
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 239-244
Annotation: Recenze a příspěvek k debatě o zásadách sestavování antologie probíhající na stránkách Nového života v č. 12, roč. 1952.
Article
8
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 246-248
Annotation: Komentář k působení "buržoazní" literární cenzury na příkladu cenzury Vrchlického básně v časopise Trn, roč. 1928, č. 8, s. 6.
Article
9
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 248-249
Annotation: Recenze.
Article
10
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 2, s. 250
Annotation: Otištěny dvě básně Konstantina Biebla z r. 1944 doplněné krátkým komentářem.
Article
11
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1509-1510
Annotation: Medailon Eduarda Urxe u příležitosti nedožitých 50. narozenin.
Article
12
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1515
Annotation: Úryvek dopisu Aloise Jiráska prelátu Gézovi Žebráckému z Bardějova z 12.1.1926 s komentářem.
Article
13
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1517-1518
Annotation: Úvaha o způsobech odměňování spisovatelské práce.
Article
14
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 12, s. 1518
Annotation: Poznámka k článku Jiřího Marka v Novém životě, roč. 1953, č. 9, s. 1015, v němž Marek uvádí, že Julius Fučík vydal v životě jednu knihu,...
Article
15
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 76-82
Annotation: Recenze.
Article
16
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 91-95
Annotation: Recenze.
Article
17
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 95-96
Annotation: Zpráva o recepci české literatury (J. Fučík), hudby (A. Dvořák) a filmy (J. Hašek) v Sovětském svazu.
Article
18
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 97-98
Annotation: Recenze.
Article
19
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 98-100
Annotation: Recenze.
Article
20
...1805-5508...
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1954, č. 1, s. 106
Annotation: Recenze.
Article