By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 3-4
Annotation: Článek o J. F. a jeho edici Dobré dílo.
Article
2
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 15
Annotation: Referát o projektech na podporu vydávání knih pro děti.
Article
3
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 19
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
4
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- R. 1997, s. 12-13
Annotation: Referát o připravované výstavě, věnované mj. humanistické literatuře a knihtisku.
Article
5
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 31
Annotation: Krátká stať informuje o skutečných identitách autorů knih ze 40. let 20. století, které vyšly pod jmény krycích autorů.
Article
6
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 38-39
Annotation: Stať se věnuje osobnosti a dílu V. Vančury.
Article
7
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 44-46
Annotation: Vzpomínky na V. Vančuru.
Article
8
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 46-47
Annotation: Vzpomínky na V. Vančuru.
Article
9
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 47-48
Annotation: Stať se věnuje osobnosti a dílu V. Vančury.
Article
10
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 48-49
Annotation: Vzpomínky na V. Vančuru.
Article
11
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 49-51
Annotation: Vzpomínky na V. Vančuru.
Article
12
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 51-56
Annotation: Vzpomínky na V. Vančuru.
Article
13
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 56
Annotation: Bibliografie.
Article
14
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], nečíslovaná příloha
Annotation: Rubrika obsahuje recenze přetištěné z časopisů Venkov, Kritický měsíčník a Právo lidu. Jedná se o knihy následujících autorů: J. John,...
Article
15
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [3], s. 57-58
Annotation: Kritika.
Article
16
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [3], s. 58-60
Annotation: Kritika.
Article
17
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [3], s. 60-61
Annotation: Stať se věnuje dílu J. Johna.
Article
18
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 4
Annotation: Nekrolog.
Article
19
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 6-7
Annotation: Stať o osobě a díle L. Faktové.
Article
20
...1805-9775...
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [1], s. 13-14
Annotation: Stať se zabývá proměnou čtenářství ve změněných politických podmínkách po r. 1945. Situaci srovnává s rokem 1848 a 1919. Věnuje se přínosu...
Article