Showing results 1 – 20 of 12,409
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
 2. 2
  Database of Processed Journals
  »...2016-....«
  Published: Praha : Klub přátel Tvaru, 2016–.
  Annotation: Webový magazín časopisu Tvar, vychází každý obtýden, na přeskáčku s číslem tištěným.
  oficiální web
  Saved in:
 3. 3
 4. 4
 5. 5
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Lederbuchová, Ladislava, 1949–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 6–12
  Annotation: Portrét J. Havlíčka shrnuje především jeho literární činnost.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Brčáková, Vladimíra, 1982–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 13–20
  Annotation: Stať se zabývá experimentální prózou Z. Brabcové. Autorka rozebírá její specifickou práci s narativem v románech: Daleko od stromu, Stropy,...
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Gilk, Erik, 1973–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 34–39
  Annotation: Rozbor literárního stylu českého prozaika P. Brycze.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Kvítková, Naděžda, 1935–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 41–42
  Annotation: Medailon polského polonisty a bohemisty M. Balowskeho.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Soukal, Josef, 1961–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 42–44
  Annotation: Článek shrnuje, co se změnilo na webových stránkách Asociace češtinářů, co obsahují a co v průběhu roku redakce musela změnit.
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Novotný, Vladimír, 1946–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 44–46
  Annotation: Medailon prozaika Z. M. Kuděje.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Černá, Alena M., 1964–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 1, s. 46–48
  Annotation: Stať rozebírá obsah slovníku Daniela Adama z Veleslavína, autorovu snahu nacházet české synonymní výrazy pro cizojazyčná pojmenování. Autorka...
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Authors: Kolár, Robert, 1977–, Plecháč, Petr, 1985–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 59–66
  Annotation: Cílem textu je ukázat souvislosti mezi rýmovaností/nerýmovaností, strofičností/nestrofičností a literárními druhy na analýze dvou sbírek...
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Malý, Radek, 1977–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 66–72
  Annotation: Článek je rozdělen do dvou částí. První se zabývá němčinou jako jedním z jazyků české literatury od přemyslovských dob do roku 1945. Druhá...
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Matiasovitsová, Klára
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 72–76
  Annotation: Stať o humanistickém dramatu a jeho tradici v českých zemích na příkladu dramatu D. Stodolia. Autorka analyzuje užití expresivit (inherentních...
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Hník, Ondřej, 1977–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 83–87
  Annotation: Úvaha o dichotomii v pojetí literární výchovy: tradiční versus inovační (interpretační, expresivní). Autor se zamýšlí nad otázkou kvantity...
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Hoffmann, Bohuslav, 1940–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 88–92
  Annotation: Článek se zabývá současnými romány, jejichž autoři jsou literárními vědci, kteří se v nich zabývají tématem stárnutí a stářím. Dále...
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Soukal, Josef, 1961–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 94–95
  Annotation: Portrét J. Kostečky.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Taboł, Sebastian
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 96–98
  Annotation: Článek shrnuje historii polského bohemistického časopisu Bohemistyka, jeho rubriky a obsahovou náplň.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Authors: Soukal, Josef, 1961–, Kostečka, Jiří, 1956–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 98–99
  Annotation: Nekrolog M. Buriánkové (září 2016).
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (after 1945)
  »...20162017...«
  Main Author: Novotný, Vladimír, 1946–
  Info: Český jazyk a literatura -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 99–101
  Annotation: Medailon spisovatele M. Nohejla.
  Saved in: