By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 11
Annotation: Přehledový článek s blahopřáními k 60. narozeninám M. A. Šajnohové, 55. narozeninám J. Padycha, 85. narozeninám O. Šuleře a 80. narozeninám...
Article
2
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 12-14
Annotation: Medailon. Následuje otisk básní ze sbírky "Cestovní deník" (viz samostatný záznam).
Article
3
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 15
Annotation: Poezie. Navazuje na medailon na s. 12-14 (viz samostatný záznam).
Article
4
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 35
Annotation: Úvodní komentář k ukázkám z poezie Radany Šatánkové, Dana Jedličky a Jana Kunzeho.
Article
5
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 34
Annotation: Referát o dětské tiskové konferenci (Ostrava, 2009) za účasti Lydie Romanské a Břetislava Olšera.
Article
6
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [1], 2009, č. 2, květen, s. 33
Annotation: Zpráva o získání grantu na literární večery Ostrava město poezie.
Article
7
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 4
Annotation: Úvaha k 200. výročí narození K. H. Máchy.
Article
8
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 4
Annotation: Zpráva o vydání knihy.
Article
9
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 5-6
Annotation: Vzpomínka na nedávno zesnulého V. Justla.
Article
10
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 6
Annotation: Zpráva o křtu knihy Lydie Romanské (sbírka inspirovaná poezií K. H. Máchy) v Domě umění v Ostravě 15. 10. 2010.
Article
11
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 7
Annotation: Zpráva o besedě s Lydií Romanskou v Řepištích o díle Bohumila Pavloka.
Article
12
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 8-9
Annotation: Medailon.
Article
13
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [2], 2010, č. 2, prosinec, s. 9-10
Annotation: Referát o výstavě a úvaha jí inspirovaná.
Article
14
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 19-21
Annotation: Povídka.
Article
15
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 18
Annotation: Poezie.
Article
16
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 16-17
Annotation: Otisk kapitoly z připravovaného románu.
Article
17
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 12
Annotation: Recenze.
Article
18
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 8
Annotation: Recenze.
Article
19
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 1, červen, s. 5-6
Annotation: Medailon u příležitosti 85. narozenin Dušana Cveka.
Article
20
...2336-8896...
In: Průhledy. -- ISSN 2336-8896. -- Roč. [3], 2011, č. 2, listopad, s. 10-11
Annotation: Recenze publikace zabývající se Čechy žijícími v Rakousku a Rakušany se vztahem k české kultuře.
Article