By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 4. 1. 2017
Annotation: Stať zaměřená na problematiku literárněhistorické reflexe německojazyčné literatury vzniklé v českých zemích a na literárněvědnou reflexi...
Article
3
4
5
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 8. 2. 2017
Annotation: Recenze.
Article
6
7
8
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 22. 3. 2017
Annotation: Text, který J. Lehár napsal v roce 1977 a jehož konečná verze je (asi) z roku 1981.
Article
9
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 29. 3. 2017
Annotation: Recenze.
Article
10
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 5. 4. 2017
Annotation: Recenze.
Article
12
13
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 10. 5. 2017
Annotation: Úryvek z recenze na knihu M. Murka "Deutsche Einflüsse auf die Anfänge der böhmischen Romantik" (in: Archiv für slavische Philologie, 1897, s. 612-618).
Article
14
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 17. 5. 2017
Annotation: Referát o výstavě "Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880-1934). Kronikář nových časů", která ve dnech 12. 10. 2016 - 8. 1. 2017 probíhala...
Article
15
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 6. 9. 2017
Annotation: Recenze.
Article
16
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 13. 9. 2017
Annotation: Glosa k osmdesátinám T. G. Masaryka (in: Čin, 1929/30, č. 19, 6. 3. 1930, s. 448-449).
Article
17
18
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 27. 9. 2017
Annotation: Rozhovor s literárním historikem J. Opelíkem, který byl původně publikován v časopise "Týnecké listy" (in: Týnecké listy, 2016, č. 10, s....
Article
20
...2533-6908...
online
Webarchiv
In: E*forum [online]. -- ISSN 2533-6908. -- 15. 11. 2017
Annotation: Laudatio proslovené při předání Ceny Jaroslava Seiferta 2017 dne 7. 11. 2017 J. Brabcovi a J. Opelíkovi.
Article