By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 69-72
Annotation: Článek o dosavadních přípravách k realizaci projektu "Lexikón slovenskej literatúry a kultúry 1989-2015".
Article
2
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 73-75
Annotation: Článek o průběhu projektu "Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia".
Article
3
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 76-80
Annotation: Článek o průběhu projektu "Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika".
Article
4
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 145-146
Annotation: Úvaha o románu "Cesty na Sibiř" M. Ryšavého.
Article
5
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 146-151
Annotation: Úryvek z románu.
Article
6
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, s. 152-153
Annotation: Článek o úloze digital humanities v současném literárněvědném výzkumu.
Article
7
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 2, 2019, č. 2, příl. Bonus, s. 196-202
Annotation: Rozhovor s V. Petríkem o jeho vědecké činnosti, literární kritice, vkusu a slovenské literatuře.
Article
8
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 6
Annotation: Báseň.
Article
9
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 10-12
Annotation: Básně.
Article
10
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 13-15
Annotation: Básně.
Article
11
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 43-46
Annotation: Básně.
Article
12
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 39-41
Annotation: Anketa k 100. výročí vzniku Československa o vztahu literatury a umění; připojeny úvod a otázka.
Article
13
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 47-48
Annotation: Povídka.
Article
14
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 49-57
Annotation: Článek se věnuje pozdní básnícké tvorbě Ivana Wernische (sbírky: "Hlava na stole", "Nikam", "S brokovnicí pod kabátem", "Na břehu", "Tiché...
Article
15
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 58-59
Annotation: Článek uvádí povídku "Bílý samum" K. Klostermanna.
Article
16
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 59-65
Annotation: Povídka.
Article
17
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Úvodní úvaha k cyklu článku o tvorbě F. Kafky.
Article
18
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 152-154
Annotation: Recenze.
Article
19
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 90-93
Annotation: Článek se věnuje pohledu na literární tvorbu F. Kafky v kontextu konceptu fikčních světů L. Doležela.
Article
20
...2585-8912...
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 81-89
Annotation: Článek se věnuje analýze a interpretaci prózy "Zámek" F. Kafky. Autor se soustřeďuje na postavu hlavního hrdiny a jeho srovnání s hrdinou další...
Article