By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 6-8
Annotation: Životopisný článek o maďarském básníkovi, který žil v letech 1927-1928 v Liberci; na s. 8 otištěna jeho milostná báseň, kterou přeložil...
Article
2
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 14
Annotation: O pohádkách o Krakonošovi, které z pohádek L. Grossmannové-Brodské vybral a převyprávěl J. Šebelka a pro které zatím nenašel nakladatele...
Article
3
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 18-22
Annotation: Rozhovor s připojeným soupisem překladů a jeho vlastních děl, s ukázkou z románu Sto roků samoty, který přeložil (s. 22-23) a s ukázkou jeho...
Article
4
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 31
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázky z jeho knihy O Paní Vševládné (s. 26-31).
Article
5
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 33
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u otištěných básní (s. 32-33).
Article
6
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 41
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka u ukázek z jeho tvorby (s. 34-41).
Article
7
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 44
Annotation: Poznámka u otištěných básní (s. 44).
Article
8
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 50
Annotation: Poznámka u ukázky z jeho tvorby (s. 45-50).
Article
9
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 52
Annotation: Poznámka u ukázky z jeho výboru Promluvy do zdi (s. 51-52).
Article
10
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 55
Annotation: Poznámka u ukázky z prózy Schizofrenička (s. 52-55).
Article
11
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 57
Annotation: Poznámka u ukázky jejích básní (s. 56-57).
Article
12
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 61
Annotation: Poznámka u ukázky z novely Rozhledna Helena (s. 58-61).
Article
13
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 64
Annotation: Poznámka u otištěných fejetonů (s. 62-64).
Article
14
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 68
Annotation: Poznámka u úryvku z knihy Čtyřikrát Městské divadlo Liberec (s. 65-68).
Article
15
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 70
Annotation: Poznámka u ukázky z knihy Pověsti z kraje sklářů (s. 68-70).
Article
16
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 72-73
Annotation: Polemika s doslovem J. Meda (týká se jeho názoru na mysticismus O. Březiny a spřízněnost J. K. s katolickými autory), též polemika s názorem...
Article
17
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 76-77
Annotation: Vzpomínka na první setkání s K. Š. na besedě ve Varnsdorfu v r. 1959; připojeny ukázky básní K. Š. a biograficko-bibliografická poznámka.
Article
18
...80-239-3987-4...
In: Kalmanach. -- ISBN 80-239-3987-4. -- R. 2004/2005, s. 100-107
Annotation: Studie je věnována stykům J. Dobrovského, V. Hanky a P. J. Šafaříka s Lužickými Srby.
Article