By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 7-8
Annotation: Úvodník věnovaný památce K. Krolopa, zmíněna konference konaná 29. 5. 2015 na německém velvyslanectví v Praze u příležitosti výročí jeho...
Article
2
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 41-46
Annotation: Projev J. Stromšíka u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
3
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 101-111
Annotation: Studie věnovaná humoru v románech H. M. Krize a žánru tzv. hraničních románů vůbec.
Article
4
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 113-133
Annotation: Studie o kulturním kontextu literárního života v českých zemích v druhé polovině 19. století až do roku 1938.
Article
5
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 135-147
Annotation: Studie o románu O. Preußlera "Erntelager Geyer", na který je nahlíženo jako na příběh napsaný pro mládež z okruhu Hitlerjugend.
Article
6
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 149-180
Annotation: Studie věnovaná česko-bosenským kulturním vztahům.
Article
7
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 191-193
Annotation: Recenze na monografii M. Pahmeiera o literárních vlivech působících na A. Stiftera.
Article
8
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 194-201
Annotation: Recenze na sebrané spisy M. Broda.
Article
9
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 202-207
Annotation: Recenze na biografii Ch. Puschak a J. Krämera o básnířce G. Urzidil.
Article
10
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 208-211
Annotation: Recenze na komentované vydání divadelní hry B. Setzweina "Hrabal und der Mann am Fenster".
Article
11
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 47-49
Annotation: Medailon o K. Krolopovi u příležitosti jeho pětaosmdesátých narozenin.
Article
12
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 51-52
Annotation: Projev J. Broukalové u příležitosti slavnostního otevření výzkumného centra K. Krolopa při Ústavu germánských studií na Filozofické fakultě...
Article
13
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 53-58
Annotation: Článek o historii vědeckého výzkumu německé literatury v Česku v padesátých a šedesátých letech 20. století.
Article
14
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 59-64
Annotation: Článek představující působení výzkumného centra K. Krolopa.
Article
15
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 65-80
Annotation: Studie koncipovaná jako komentovaný přehled pražské německé literatury z pohledu české germanistiky.
Article
16
...978-3-940098-15-3...
In: Stifter Jahrbuch : Neue Folge. -- ISBN 978-3-940098-15-3. -- Jg. 30, 2016, S. 81-99
Annotation: Studie o vztahu S. Zweiga k Praze, především jsou zmíněny jeho pražské kontakty, jako byli R. M. Rilke, P. Leppin, G. Meyrink, O. Wiener, M. Brod;...
Article