By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 51
Annotation: Nekrolog.
Article
2
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 52
Annotation: Báseň.
Article
3
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 3-8
Annotation: Článek, v němž je kladen důraz na Mahenovo impresionistické období; zdůrazňovány jsou soubory povídek "Díže" a "Měsíc".
Article
4
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 9-21
Annotation: Medailony vybraných českých spisovatelů, kteří si korespondovali s J. Mahenem, na základě výboru jeho korespondence "Adresát Jiří Mahen"; připojeny...
Article
5
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 22-25
Annotation: Biografická studie o době, kterou strávil J. Mahen v Dubé; navazuje na studii uveřejněnou v Milíři (19).
Article
6
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 26-28
Annotation: Stať o práci J. Mahena na libretu opery L. Janáčka "Výlety páně Broučkovy".
Article
7
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 29-31
Annotation: Vzpomínka K. Mahenové na průběh vzniku dramatu "Mezi dvěma bouřkami".
Article
8
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 38-44
Annotation: Komentované ukázky z díla J. Mahena.
Article
9
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 44-46
Annotation: Článek o vztahu J. Mahena a R. Těsnohlídka.
Article
10
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 48-50
Annotation: Medailon literárního historika M. Suchomela u příležitosti jeho devadesátin; připojena bibliografie jeho prací o J. Mahenovi.
Article
11
...978-80-7326-300-3...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-300-3. -- Sv. 20, 2018, s. 32-37
Annotation: Článek se věnuje vztahu J. Mahena k Vysočině.
Article