By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.3
Annotation: Medailon připomínající výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
2
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 5-7
Annotation: Referát z konference "Jiří Mahen v množném čísle", která se konala ve dnech 21. a 22. května v Brně, kterou pořádala Knihovna Jiřího Mahena...
Article
3
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 7-8
Annotation: Zpráva o akcích připomínajících výročí 80 let od smrti J. Mahena.
Article
4
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 9-18
Annotation: Studie o dramatu J. Mahena "Dezertér"; text je zkrácenou a upravenou verzí slovníkového hesla psaného pro projekt "Moderní česká divadelní hra...
Article
5
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s.
Annotation: Recenze o divadelní inscenaci "Jánošík Revisited" podle hry J. Mahena, již uvádí Národní divadlo v Brně, přetištěný z Týdeníku Rozhlas...
Article
6
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 19-35
Annotation: Studie věnovaná vztahu J. Mahena a F. Halase, od jehož smrti uplynulo v roce 2019 70 let, důraz je kladen na korespondenci obou básníků.
Article
7
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 36-40
Annotation: Článek se věnuje vztahu J. Mahena k Beskydám.
Article
8
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 54-56
Annotation: Recenze na monografii k historii Divadla Husa na provázku v 70. letech.
Article
9
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 57-59
Annotation: Recenze na monografii J. Kubíčka "Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích".
Article
10
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 60
Annotation: Fiktivní rozhovor J. Skácela jako představitele časopisu Host do domu s J. Mahenem, který vyšel mj. v souboru próz "Třináctý černý kůň".
Article
11
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 61
Annotation: Báseň ze sbírky "Odlévání do ztraceného vosku"; připojena nepodepsaná poznámka o původu této básně.
Article
12
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 41-46
Annotation: Komentované ukázky z díla J. Mahena.
Article
13
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 1-2
Annotation: Úvodník rekapitulující události roku 2018, které se dotkly osobnosti J. Mahena, mj. otevření Mahenova památníku, citování díla J. Mahena v...
Article
14
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 47-50
Annotation: Článek rekapitulující recenze díla J. Mahena z pera K. Sezimy.
Article
15
...978-80-7326-310-2...
In: Milíř. -- ISBN 978-80-7326-310-2. -- Sv. 21, 2019, s. 51-53
Annotation: Článek věnovaný recepci Mahenova díla na základě monografie A. Drtila "Jiří Mahen: nárys ideový a esthetický".
Article