By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 95-111
Annotation: Studie o významu a kategorii vkusu u T. S. Eliota.
Book Chapter
2
3
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 150-179
Annotation: Studie o debatách o nové roli umělců a spisovatelů v samostatné republice.
Book Chapter
4
5
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 209-217
Annotation: Studie zabývající se publikační činností F. Langera a B. Kubišty na stránkách Uměleckého měsíčníku vyjadřující se ke změnám uměleckého...
Book Chapter
6
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 265-273
Annotation: Studie zabývající se recenzemi básnických sbírek V. Holana z uvedených let.
Book Chapter
7
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 285-295
Annotation: Studie zabývající se zachycením všednosti na fotografiích M. Háka a v básních J. Koláře.
Book Chapter
8
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 296-314
Annotation: Studie věnující se otázce důležitosti role skupinové fotografie v literární historii (na příkladu bulharské literatury).
Book Chapter
9
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 19-30
Annotation: Studie zkoumající charakteristiky řečových aktů, které se v objevují v české literatuře tematizující konec impéria.
Book Chapter
10
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 62-76
Annotation: Studie o Šaldově uchopení pojmu "modernismus".
Book Chapter
11
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 77-90
Annotation: Studie reflektující české diskuse o aktuálnosti ibsenovského typu dramatu před první světovou válkou.
Book Chapter
12
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 31-49
Annotation: Studie zabývající se estetickou koncepcí moderního myšlení, kterou promlouvá James Joyce prostřednictvím fikční postavy Stěpána Dedala z...
Book Chapter
13
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 274-284
Annotation: Studie zabývající se nesrozumitelností jako jedním ze základních hesel modernistického slovníku na příkladu narativu R. Weinera.
Book Chapter
14
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 239-252
Annotation: Studie analyzující slovní zásobu české fantastické prózy a magického realismu v uvedených letech.
Book Chapter
15
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 218-238
Annotation: Studie zkoumající jak se v avantgardě, zejména v surrealismu, mění obraz dějin ve střetu umění a politiky.
Book Chapter
16
Published Praha : Akropolis, 2020.
...978-80-7470-294-5...
Annotation: Sborník studií z příspěvků stejnojmenné konference konané v Moravské zemské knihovně v Brně ve dnech 19. a 20. září 2018; s Úvodem (s....
Book
17
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 253-264
Annotation: Studie analyzující dobové i pozdější kritické reflexe "Krvavého románu" zaměřující se na koncepci motivu "Váchala-outsidera".
Book Chapter
18
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 136-149
Annotation: Studie charakterizující nová hlediska literární kritiky obracející se ke společenským problémům za první světové války.
Book Chapter
19
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 50-61
Annotation: Studie připomínající, že myšlení a psaní o literatuře nebylo vždy nazýváno literární vědou, v pojetí F. X. Šaldy a A. Nováka je tato...
Book Chapter
20
...978-80-7470-294-5...
In: Slovníky modernistů a paradigmata moderny. -- ISBN 978-80-7470-294-5. -- S. 194-205
Annotation: Studie zkoumající poetistická díla s exotickými motivy z hlediska pojmu "mentální mapy", též rozebírající obrazy Asie v textech K. Schulze,...
Book Chapter