By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
...978-80-7560-335-7...
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 231-242
Annotation: Studie zaměřující se na tematiku slovanských dějin a vymezení hranic střední a východní Evropy v publicistických textech J. Topola.
Book Chapter
4
Published Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020.
...978-80-7560-335-7...
Annotation: Mezioborová kolektivní monografie; s úvodem M. Kouby představující jednotlivé texty (s. 11-27), Prameny a literaturou (s. 309-358), Ediční poznámkou...
Book
6
...978-80-7560-335-7...
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 112-121
Annotation: Studie o působení vychovatele V. Gablera v srbské knížecí rodině.
Book Chapter
7
...978-80-7560-335-7...
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 122-142
Annotation: Studie věnující se vybraným dílům tří českých a tří polských autorek, která tematizují otázky přípravy, respektive nepřipravenosti mladých...
Book Chapter
8
...978-80-7560-335-7...
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 209-218
Annotation: Studie shrnující charakteristické prvky v díle ukrajinských představitelů Pražské školy.
Book Chapter
9
...978-80-7560-335-7...
In: "Pozdrav milý od Polabí k jihu pílí!" : slovanská tematika mezi filologií a historiografií. -- ISBN 978-80-7560-335-7. -- S. 180-187
Annotation: Studie popisující metodologická východiska editora antologií pro děti a vznik nové ediční řady nakladatelství Albatros "Stoletý kalendář".
Book Chapter