By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 17, 23. 6., s. 4
Annotation: O ADDL (uměleckém svazu autorů detektivní a dobrodružné literatury).
Article
2
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 23, 3. 7., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 17. 7., s. 3
Annotation: Rozhovor s děkanem filozofické fakulty UK; též o jeho vlastní teatrologické práci.
Article
4
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 37, 25. 7., s. 4
Annotation: Nad prvými čísly.
Article
5
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 40, 28. 7., s. 4
Annotation: Recenze knihy, která vyšla jako prvý svazek časopisecké edice Bestseller (šéfredaktor Železný Ivo).
Article
6
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 45, 4. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 52, 15. 8., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
8
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 57, 22. 8., s. 1 a 5
Annotation: Reportáž o návštěvě dějiště knihy; s výroky M. Š.
Article
9
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 58, 23. 8., s. 4
Annotation: Recenze srovnávající knihu též s: Hašek Jaroslav, Osudy dobrého vojáka Švejka.
Article
10
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 60, 25. 8., s. 4
Annotation: Rozhovor s písničkářem; převzato (kráceno) z čas. Bratrstvo.
Article
11
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 66, 4. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 84, 28. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
13
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 86, 2. 10., s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
14
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 87, 3. 10., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
15
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 92, 10. 10., s. 4
Annotation: Srovnání knihy s románem: Zamjatin Jevgenij, My.
Article
16
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 94, 12. 10., s. 4
Annotation: O setkání s básníkem v Polském kulturním středisku.
Article
17
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 109, 2. 11., s. 44
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 119, 16. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 121, 20. 11., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...A Report...
In: A Report. -- ISSN 0862-7444. -- Roč. 1, 1990, č. 129, 30. 11., s. 1
Annotation: K hrozícímu zániku; s dovětkem redakce, že deník tímto číslem zaniká.
Article