By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, 1984, sv. 9, s. 79-90
Annotation: O dvou pobytech E. T. A. H. v Čechách v letech 1798 a 1819 (podruhé u příležitosti nastudování jeho opery Undina ve Stavovském divadle v Praze).
Article
2
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, 1984, sv. 9, s. 49-58
Annotation: Studie (v němčině) zabývající se pojmem obrazotvornosti u Novalise.
Article
3
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 3, sv. 10, 1991, s. 61-70
Annotation: Studie; Německé divadlo v Praze; Neues Deutsches Theater.
Article
4
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 3, 1993, č. 11, s. 5-9
Annotation: Vstupní blok k svazku věnovanému E. G.; s blahopřáním od: Krolop Kurt - Skála Emil: [Am 30. Mai 1993 wird Eduard Goldstücker seinen achtzigsten...
Article
5
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, sv. 12, 1994, s. 45-65
Annotation: Přehledová studie o dějinách činoherního a operního německého divadla v Praze od počátku 18. století do současnosti; Německé divadlo v Praze;...
Article
6
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 3, sv. 10, 1991, s. 25-34
Annotation: Analytická studie o německém zpracování (na základě latinské verze) legendy o sv. Prokopu (in: legendář Der Heiligen Leben-Redaktion z počátku...
Article
7
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 3, sv. 10, 1991, s. 55-60
Annotation: Úvaha (v holandštině) o dělení písemnictví na literaturu a čtivo; z tohoto aspektu podán přehled překladů z nizozemské literatury do češtiny...
Article
8
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 2, sv. 12, 1994, s. 86-96
Annotation: Úvaha (v nizozemštině) "Předmluva ve zpětném pohledu (Zamyšlení nad úvodními texty k překladům z nizozemštiny)" o funkci předmluv a doslovů...
Article
9
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Germanistica Pragensia. -- Sv. 3, sv. 10, 1991, s. 71-76
Annotation: Přehledová stať vycházející ze studia fejetonů M. J., psaných v letech 1919-1925 ve Vídni pro Tribunu a Národní listy.
Article
10
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 7-12
Annotation: Medailon.
Article
11
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 13-20
Annotation: Článek analyzuje jazyk románu Následník trůnu.
Article
12
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 51-58
Annotation: Článek na literárních příkladech dokládající moravskou jinakost.
Article
13
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 103-112
Annotation: Studie analyzující román Fasáda z hlediska filozofie bytí.
Article
14
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 209-217
Annotation: Článek nastiňuje na základě dochované korespondence vztah Augusta Sauera a Marie von Ebner-Eschenbachové.
Article
15
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 113-123
Annotation: Studie zabývající se groteskním ztvárněním Boha v německy psané literatuře českých zemí v první čtvrtině 20. století.
Article
16
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 231-237
Annotation: Bibliografie.
Article
17
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia...
online
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0567-8269. -- Sv. 22, 2012, č. 2, s. 45-58
Annotation: Rozbor raných literárních skic Libuše Moníkové.
Article
18
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia...
online
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0567-8269. -- Sv. 22, 2012, č. 2, s. 67-80
Annotation: Studie poukazující na paralely mezi texty Friedricha Nietzscheho a Alfreda Kubina.
Article
19
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia...
online
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2012. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0567-8269. -- Sv. 22, 2012, č. 2, s. 105-122
Annotation: Studie věnující se německy psaným autobiografickým prózám.
Article
20
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2/2008. Germanistica Pragensia. -- ISSN 0323-0716. -- Sv. 20, 2011, č. 2, s. 189-192
Annotation: Článek o česko-německo-rakouském spisovateli Joe Saunigovi.
Article