By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1980, sv. 8, s. 67-79
Annotation: S kapitolami Výběr látky (Obraz starověkého Řecka ve sbírce "V záři helénského slunce", Obraz starověkého Říma, Obraz císařského Říma...
Article
2
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1988, sv. 12, s. 111-120
Annotation: Studie analyzující neologismy v Husových latinských spisech (na základě materiálu 1. dílu Slovníku středověké latiny v českých zemích).
Article
3
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 1, 1982, sv. 9, s. 79-99
Annotation: Analytická studie (v němčině) srovnávající zlomek spisu, za jehož autora je pokládán J. A. K., s dílem: Pareus Daniel, Universalis Historiae...
Article
4
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1980, sv. 8, s. 135-156
Annotation: Bibliografický soupis (452 položek); s úvodním medailónem J. V. P. (v němčině).
Article
5
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 1, 1987, sv. 11, s. 151-153
Annotation: Recenze (v němčině).
Article
6
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1980, sv. 8, s. 113-120
Annotation: Analytická studie dokládající nepravděpodobnost autorství V. z B. u dvou dobových latinských satir (s incipity "Audite, celi" a "Nuper coram");...
Article
7
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1980, sv. 8, s. 105-111
Annotation: Srovnávací studie (v němčině) dvou životopisů: Vilém z Lestkova, Vita Arnesti (o: Arnošt z Pardubic) a životopisu: Milíč z Kroměříže Jan.
Article
8
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 1, 1982, sv. 9, s. 101-114
Annotation: Analytická studie (v němčině) zkoumající legendy Fuit in provincia Bohemorum, Crescente fide, Gumpoldovu legendu a Kristiánovu legendu.
Article
9
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 3, 1983, sv. 10, s. 35-42
Annotation: Studie (v němčině) srovnávající životopisy: Arnošt z Pardubic od: Vilém z Lestkova, Vita Arnesti a životopis sepsaný v Kladsku (Kladský Jan?)...
Article
10
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Graecolatina Pragensia. -- Sv. 2, 1993, sv. 14, s. 7
Annotation: Jubilejní medailon; s výběrovou bibliografií R. H. (s. 8-13, sestavil: Marek V.).
Article
11
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2. Graecolatina Pragensia, sv. 7...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2. Graecolatina Pragensia, sv. 7. -- ISSN 0515-3190. -- R. 1976, s. 171-175
Annotation: Studie.
Article
12
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 73-82
Annotation: Studie; mj. o Gumpoldově legendě o sv. Václavovi.
Article
13
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 111-117
Annotation: Studie sledující proměnu antického žánru panegyriku v uvedeném Komenského spisku; s paralelami z díla Erasma Rotterdamského.
Article
14
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 2002. Graecolatina Pragensia, sv. 19. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2004, s. 119-133
Annotation: Studie, s kapitolkami: Elogia als literarische Gattung; Bohuslaus Balbinus SJ als Theoretiker und Schöpfer literarischer Elogia; Historische Bedeutung...
Article
15
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1 (1974). Graecolatina Pragensia, sv. 6...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1 (1974). Graecolatina Pragensia, sv. 6. -- ISSN 0515-3190. -- R. 1975, s. 31-47
Annotation: Analytická studie, s kapitolami: Epithets connected with frequent expressions, Epithets divided according to their meaning, Grouping of more epithets...
Article
16
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1 (1974). Graecolatina Pragensia, sv. 6...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 1 (1974). Graecolatina Pragensia, sv. 6. -- ISSN 0515-3190. -- R. 1975, s. 49-60
Annotation: Studie.
Article
17
Article resource: '; ...Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1998. Graecolatina Pragensia, sv. 16/17...
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 3, 1998. Graecolatina Pragensia, sv. 16/17. -- ISSN 0515-3190. -- R. 2000, s. 115-119
Annotation: Přehledová stať.
Article