By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
paedagogica. » pedagogika., pedagogicka.
1
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 79-84
Annotation: Jánošík Juraj; přehledová stať o bádání, lidové slovesnosti a literatuře spjaté s jánošíkovské tradici na Slovensku, v Čechách, na Moravě,...
Article
2
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 85-89
Annotation: Rozbor.
Article
3
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 91-93
Annotation: Medailón; k otištěným vzpomínkám: Studnička Alois, Vzpomínání vnorovského rodáka a básníkova přítele pana Aloise Studničky, bývalého...
Article
4
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 12, sv. 2, 1991, s. 107-115
Annotation: O autorovi a sestavovateli prvních českých učebnic, slabikářů a čítanek, vydaných v letech 1839-1856.
Article
5
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 12, sv. 2, 1991, s. 117-141
Annotation: Studie s přílohami (s. 140-141).
Article
6
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 12, sv. 2, 1991, s. 143-146
Annotation: Studie.
Article
7
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 12, sv. 2, 1991, s. 149-154
Annotation: Analýza divadelní hry (premiéra 24. června 1977 v brněnské Redutě).
Article
8
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 17, sv. 7, 1996, s. 57-71
Annotation: S ukázkami.
Article
9
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 17, sv. 7, 1996, s. 79-87
Annotation: S částmi: Tvůrce melancholického groteskna, Zábavná literární hra - cesta k "serióznímu" sdělení?, Cestou postmoderní hravosti; s analýzou...
Article
10
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 11, sv. 1, 1991, s. 62-70
Annotation: Textologická studie analyzující tři vydání sbírky: 1. vyd. (1925), 2., přepracované vydání (1928) a vydání in: Dílo I (Praha, Čs. spisovatel...
Article
11
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 11, sv. 1, 1991, s. 72-81
Annotation: Jazykově stylistický rozbor díla.
Article
12
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 11, sv. 1, 1991, s. 106-112
Annotation: Rozbor další (v pořadí třetí známé) varianty písně, nalezené ve fragmentu pozůstalosti: Bezruč Petr (Archív UP v Olomouci); s otištěnou...
Article
13
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 109-112
Annotation: Přehledová stať o tvorbě E. F. pro děti.
Article
14
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 13, sv. 3, 1992, s. 73-77
Annotation: Informativní stať.
Article
15
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 17, sv. 7, 1996, s. 73-78
Annotation: Studie.
Article
16
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas paedagogica. Philologica. Studia philologica. -- Sv. 11, sv. 1, 1991, s. 82-103
Annotation: Přehledová stať, mj. o dílech: Strnadel Josef, Kobzáň Jan, Lisická Helena, Štégr B., Petiška Eduard, Kilianová Eva, Nováková-Renčová Zuzana,...
Article
17
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia philologica, sv. 9. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1999, s. 83-94
Annotation: Přehledová stať, s kapitolkami: Reformní úsilí konce 19. století jako východisko nového přístupu k výchově čtenáře, Literárněvýchovné...
Article
18
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 19. Studia philologica, sv. 9. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1999, s. 97-115
Annotation: Upravená část dizertační práce z roku 1995; interpretace úvodního verše 44. strofy Bridelovy básnické skladby Co Bůh? Člověk?: "Ty jsi koule...
Article
19
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia philologica, sv. 8. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1998, s. 29-32
Annotation: Analytická studie; o Čechových básních Pravda, Nadšení a satirické skladbě Kratochvilná historie o ptáku Velikánu Velikánovičovi.
Article
20
Article resource: '; ...Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia...
In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Paedagogica. Philologica, sv. 18. Studia philologica, sv. 8. -- ISSN 0231-8075. -- R. 1998, s. 39-42
Annotation: Přehledová stať.
Article