By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 9-10
Annotation: Jubilejní medailon k 75. narozeninám germanisty O. Veselého, jemuž je věnováno celé první číslo nové ročenky Katedry germanistiky FF UJEP "Aussiger...
Article
2
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 11-18
Annotation: Rozhovor s jubilantem.
Article
3
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 21-37
Annotation: Srovnávací studie, s kapitolkami: Die Krise de Ichs in der Literatur der Moderne; Thema und Motiv der Ich-Dissoziation in Hesses Steppenwolf und in Čapeks...
Article
4
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 39-51
Annotation: Přehledová studie, mj. o dílech uvedených autorů.
Article
5
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 53-69
Annotation: Studie; - v příl. připojen text F. Kafky.
Article
6
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 71-77
Annotation: Přehledová stať; mj. o dílech uvedených autorů.
Article
7
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 79-92
Annotation: Studie, s kapitolami: Leben und Werk Urzidils; Zum Projekt der Neuedition von Urzidils Werken.
Article
8
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 93-100
Annotation: Příspěvek se zamýšlí nad tím, jak a proč se O. Filip, J. Gruša a L. Moníková stali německými autory; zvláštní pozornost je věnována toposu...
Article
9
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 101-108
Annotation: Studie.
Article
10
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 109-116
Annotation: Příspěvek inspirovaný románem M. Kundery Nesmrtelnost pojednává o vztahu B. von Arnim a J. W. Goetha, zejména o jejich setkánkí v lázních Teplice...
Article
11
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 1, 2007, č. 1, s. 135-147
Annotation: Přehledová stať o programovém periodiku liberálně smýšlejících Čechů a českých Němců Ost und West, vycházejícím v letech 1837-1848,...
Article
12
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 11-23
Annotation: Studie, s kapitolami: Das Nationale; Das Territoriale; Regionalität; Kanonisierung; Typologien.
Article
13
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 25-38
Annotation: Studie.
Article
14
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 51-62
Annotation: Studie, s kapitolami: Aus seinem Leben; Sein literarisches Schaffen; Einordnung des Werkes; Motivik; Schlussbetrachtung.
Article
15
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 75-88
Annotation: Analýza předposledního Urzidilova díla.
Article
16
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 89-99
Annotation: Studie, s kapitolami: Aktualhistorische Intervention; Narrative Struktur: Kafkas Poetik des Unfalls; Intertextuelle Dimension: Kafkas Kulturversicherung;...
Article
17
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 101-120
Annotation: Studie.
Article
18
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 137-145
Annotation: Studie.
Article
19
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 147-162
Annotation: Studie, mj. s kapitolou: Der literarische Text und sein interkulturelles Potential am Beispiel der Erzählung Wurzelsteine von Katja Fusek.
Article
20
Article resource: '; ...Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica...
In: Acta Universitatis Purkynianae. Studia Germanica. -- Roč. 2, 2008, sv. 2, s. 192-193
Annotation: Recenze.
Article