By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 218-221
Annotation: Úvaha o vztahu umělecké a ekonomické hodnoty, a to nejen ve výtvarném umění, jež tvoří ohnisko úvahy, ale mj. i v literatuře; připojena dedikace:...
Article
2
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 233-234
Annotation: Výběr lidových koled z Vysočiny z knihy "Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách: Zima".
Article
3
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 236
Annotation: Úvahy nad židovským desaterem.
Article
4
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 237-239
Annotation: Překlad rozhovoru s G. Angelinim o původu a interpretaci Desatera a vztahu Ježíše k němu; připojen je nový překlad Desatera z "Písma svatého"...
Article
5
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 254
Annotation: Báseň; s přípiskem "napsáno jako PF ’86" a datována "24. 12. ’85".
Article
6
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 256-258
Annotation: Recenze listopadového vydání Act incognitorum.
Article
7
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 8, [duben], s. 504
Annotation: Báseň ze sbírky "Na prahu lásky".
Article
8
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 519-536
Annotation: Překlad jedné kapitoly z knihy "The Visual Encyclopedia of Science Fiction" týkající se literární formy žánru sci-fi, nedostatku shody mezi jednotlivými...
Article
9
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 538-540
Annotation: Recenze dubnového a květnového vydání Act incognitorum.
Article
10
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 541-544
Annotation: Recenze březnového a dubnového vydání Act incognitorum.
Article
11
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 555-556
Annotation: Glosa k vystoupení M. Kocába v představení Nedivadla I. Vyskočila "Nehraje se - což je výstižný název pro setkání s povídkami, verši a dopisy...
Article
12
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 564
Annotation: Báseň ze sbírky "Na postupu".
Article
13
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 10, 1985, č. 9, [květen], s. 566-568
Annotation: Povídka.
Article
14
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. [180]
Annotation: Úryvek z "Evangelia podle Matouše" (kap. 4, verše 18-20)
Article
15
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1985, č. 4, [prosinec], s. 204-207
Annotation: Recenze listopadového vydání Act incognitorum.
Article
16
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 290-[303]
Annotation: Sled impresí z každoročního pobytu členů Societas incognitorum eruditorum ve vysočinských Maršovicích; doplněn o úryvek básně Šípek P....
Article
17
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 5, [leden], s. 310
Annotation: Báseň.
Article
18
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 331
Annotation: Báseň v próze.
Article
19
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 337-343
Annotation: Recenze lednového vydání Act incognitorum; autor mj. cituje (ovšem blíže nespecifkuje) úryvek z úvahy o katolickém básnictví, zejm. o B. Reynkovi...
Article
20
Article resource: '; ...Acta incognitorum [samizdat]...
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 11, 1986, č. 6, [únor], s. 345-346
Annotation: Polemická reakce na kritiku, jíž ve svém článku "Několik doplňujících poznámek : k teologické tematice prosincového čísla" (Acta incognitorum...
Article