By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2013, č. 1, 18. 1., s. 38-39
Annotation: Medailon F. V. Mareše k 90. výročí narození. S otištěným plakátkem informujícím o výstavě František Václav Mareš (1922-1994) - Příběh...
Article
2
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 36
Annotation: Medailon k 75. výročí úmrtí arcibiskupského knihovníka a archiváře na kroměřížském zámku.
Article
3
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 20
Annotation: Zpráva o konferenci, kterou uspořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 19. 3. 2012.
Article
4
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 9, 17. 9., s. 20-22
Annotation: Referát přednesený na konferenci, kterou k poctě V. Havla pořádal Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 19. 3. 2012.
Article
5
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2012, č. 11, 15. 11., s. 30-31
Annotation: Článek věnovaný historii vydávání národopisného časopisu Český lid (první číslo vyšlo v záři 1891).
Article
6
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 9, 9. 9., s. 24
Annotation: Stručné představení tří oceněných vědeckých projektů; zvláštní uznání předsedy GA ČR získala L. Řezníková za projekt Modernizace...
Article
7
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 9, 9. 9., s. 26-27
Annotation: Rozhovor.
Article
8
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 2
Annotation: Referát o kongresu.
Article
9
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 3
Annotation: Referát o prezentaci básnického výboru z díla Ó. Lysohorského v rámci 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky.
Article
10
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 29
Annotation: Medailon.
Article
11
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 10, říjen, s. 30-31
Annotation: Referát o udělení; též o Výroční ceně Nadace Český literární fond v oblasti vědecké a odborné literatury za rok 2004.
Article
12
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 11, listopad, s. 20
Annotation: Medailon.
Article
13
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 11, listopad, s. 26-28; č. 12, prosinec, s. 30-32
Annotation: Rozhovor o přednášce Čeští dynastičtí světci - sv. Václav a sv. Ludmila, kterou D. Třeštík pronesl na mezinárodní konferenci o kultu svatých...
Article
14
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 11, listopad, s. 31
Annotation: Článek.
Article
15
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 12, prosinec, s. 8-9
Annotation: Článek o bibli, která je jedním ze vzácných exponátů, zapůjčených na výstavu Prague, The Crown of Bohemia, 1347-1437 (Metropolitní muzeum...
Article
16
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 12, prosinec, s. 28
Annotation: Medailon.
Article
17
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2005, č. 12, prosinec, s. 34
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 1, leden, s. 25
Annotation: Medailon.
Article
19
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 1, leden, s. 30-32
Annotation: Závěrečná část rozhovoru o přednášce Čeští dynastičtí světci - sv. Václav a sv. Ludmila, kterou D. Třeštík pronesl na mezinárodní...
Article
20
Article resource: '; ...Akademický bulletin...
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2006, č. 1, leden, s. 33
Annotation: O ceně, jejím mecenáši B. J. Horáčkovi a letošních výsledcích - hlavní cenu získal F. Šmahel.
Article