By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 87-89
Annotation: Recenze.
Article
2
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 84-87
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 81-83
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 80-81
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 6
Annotation: Bio-bibliografická poznámka doprovázející otisk veršů P. Motýla (Copak je to vázaného?; s. 2-6).
Article
6
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 13
Annotation: Rozhovor s autorem, jehož prozaický text je pod pseudonymem Unibul Han otištěn na s. 10-12 (Muž v troubě jí na horách jeleny).
Article
7
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 3, s. 52-61
Annotation: Studie věnovaná hnutí tzv. osmdesátníků, které se stalo součástí nizozemského literárního kánonu, naznačuje jeho význam pro nizozemskou...
Article
8
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 11-12
Annotation: Předmluva připravované slovníkové publikace. Připojeny (s. 13) Ukázky hesel autorů spjatých s PdF UP v Olomouci: J. Dadák, M. J. Stöhr, F. Všetička.
Article
9
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 4-6
Annotation: Úvaha v rubrice Slovo o sobě.
Article
10
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 2, leden 1997, s. 14-15
Annotation: O posledních sbírkách J. Daehneho.
Article
11
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 4-5
Annotation: Reportáž o chodu nakladatelství.
Article
12
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 10
Annotation: Medailon básnícího fotografa; s ukázkami jeho básní (s. 11).
Article
13
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 12-14
Annotation: Medailon.
Article
14
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 21-22
Annotation: Referát o jeho autorském večeru Trnová dívka (podle připravované knihy indiánských příběhů toho názvu) (Olomouc, 5. 2.).
Article
15
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 3, březen 1997, s. 23-24
Annotation: Referát o besedě se studenty Pedagogické fakulty v Olomouci 24. 2.
Article
16
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 100-101
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 101-103
Annotation: Recenze.
Article
18
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 10
Annotation: Bio-bibliografická poznámka o D. Hradeckém doprovázející otisk jeho veršů (Výpisky z memoranda /verze květen 2012/; s. 7-10).
Article
20
Article resource: '; ...Aluze...
In: Aluze. -- ISSN 1803-3784. -- Roč. 16, 2012, č. 1, s. 41-49
Annotation: Studie k odkazu starověké estetiky. Navazuje na studii „První úvaha o estetickém objektu: od otce Krona ke krásné kouli“ v č. 3/2011.
Article