By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 41-[45]
Annotation: Divadelní hra (Malajec je Kohoutovo alter-ego).
Article
2
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 74-82
Annotation: Studie o motivu dvojníka napříč českou i světovou filmografií a literaturou, přičemž se autor zabývá rovněž povídkami L. Součka, K. Budínského...
Article
3
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. [84]-[85]
Annotation: Koláž poznámek na téma zrcadla, imaginace, surrealismu a fotografií E. Atgeta.
Article
4
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. [88]
Annotation: Fotomontáže V. Švankmajera; součástí je úryvek z románu G. Meyrinka "Valpuržina noc".
Article
5
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 102-106
Annotation: Básně a povídky.
Article
6
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 120-125
Annotation: Úryvky z Meyrinkových románů "Golem", "Valpuržina noc", "Bílý dominikán" a povídek "Zrcadlové obrazy" a "J. H. Obereitova návštěva u pijavice...
Article
7
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. I-VI
Annotation: Esej o sémiotickém přístupu k pochopení surrealismu postavený na čtyřech tezích: 1) je třeba správně vyložit, co je to vlastně sen, 2) převedení...
Article
8
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 2-7
Annotation: Úvaha o uměleckém motivu dvojníka postavená na výkladu vlastního snu, filmových děl (D. Lynch, Ch. Chaplin), povídky E. T. A. Hoffmanna a poesie...
Article
9
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 24-33
Annotation: Záznamy z experimentu, tzv. Psychomantea, kdy se aktér nerušeně delší čas dívá do zrcadla a výsledné psychické stavy a vize musí na konci...
Article
10
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 34-35
Annotation: Krátká úvaha o roli zrcadla v životě člověka.
Article
11
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 36
Annotation: Povídka ze souboru "Zrcadlový pes".
Article
12
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 37
Annotation: Krátká divadelní hra.
Article
13
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 38
Annotation: Básně ze sbírky "Nebe - Peklo - Já".
Article
14
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 39
Annotation: Báseň.
Article
15
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 40
Annotation: Povídka.
Article
16
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 84, s. 128-131
Annotation: Projev přednesený na vernisáži výstavy "Relikviáře" J. Švankmajera protkaný úvahami na téma fetiše a surrealistického spojování nespojitelného.
Article
17
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 1
Annotation: Úryvek z románu "Tělo".
Article
18
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 38-39
Annotation: Fragment z komentáře ke kritickému vydání knihy V. Effenbergera "Republika a varlata" týkající se zejména spojení sémiotiky a lidské fyziologie.
Article
19
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 40
Annotation: Fragment básně.
Article
20
Article resource: '; ...Analogon...
In: Analogon. -- ISSN 0862-7630. -- R. 2018, č. 85, s. 45
Annotation: Básně ze sbírky "Nebe - peklo - já".
Article