By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Bagately...
In: Bagately. -- S. 433-440
Annotation: Svazek obsahuje sbírky Blouznivý vějíř (1926), Triumf smrti (1. vyd. 1930, 2., přepracované vydání 1936), dále verše, prózy, eseje, úvahy,...
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Bagately...
In: Bagately. -- s. 537-538
Annotation: Svazek (respektující 1. vyd. z r. 1988, s úpravami a doplňky komentovanými v ediční poznámce) je uspořádán do částí: Básně (s. 5-337, s...
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Bagately...
In: Bagately. -- S. 313-450
Annotation: Sebrané spisy Vladimíra Holana; závěrečný svazek spisů dále obsahuje legendu k dokumentární obrazové příloze (s. 299-309, zprac. V. Justl),...
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Veškerá poezie, [Básnické dílo, juvenilie, bagately, dodatky]...
In: Veškerá poezie, [Básnické dílo, juvenilie, bagately, dodatky]. -- S. 995-1068
Annotation: Poznámky a komentáře k rozšířené verzi edice básnického díla Zbyňka Havlíčka; obsahuje uvedené dílčí texty a textově kritické poznámky...
Book Chapter