By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, s. 1-2
Annotation: Stať o umění a jeho (ne)závislosti na státu.
Article
2
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, s. 76
Annotation: Článek o soudobé české poezii.
Article
3
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 2/3, 2. 12. 1946, s. 77
Annotation: Článek o surrealistických básnících a výtvarnících mladší generace.
Article
4
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 6, 31. 3. 1947, s. 166
Annotation: Článek o důležitosti rozvíjení estetického cítění u dětí a role umění v tomto procesu.
Article
5
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 1, 1946/1947, č. 1, 5. 10. 1946, s. 25-27
Annotation: Studie o pramenech lidové písně.
Article
6
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 1, 28. 11. 1947, s. 10
Annotation: Článek o soudobé české próze.
Article
7
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 1, 28. 11. 1947, s. 11
Annotation: Poznámky o soudobé české poezii.
Article
8
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 1, 28. 11. 1947, s. 11-13
Annotation: Poznámky o tzv. "nižších", resp. hudebně-dramatických žánrech.
Article
9
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 6, 20. 4 1948., s. 191-194
Annotation: Studie o fotografii jakožto uměleckém díle.
Article
10
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 4, 30. 1. 1948
Annotation: Medailonek J. Čapka.
Article
11
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 8, 20. 6. 1948, s. [241-242]
Annotation: Článek kriticky přehodnocující tzv. západní kulturu.
Article
12
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 10, 1. 8. 1948, s. 321-326
Annotation: Studie o umění a jeho společenské funkci.
Article
13
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 10, 1. 8. 1948, s. 333
Annotation: Poznámky o moderním umění.
Article
14
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 2, 1947/1948, č. 10, 1. 8. 1948, s. 334-335
Annotation: Článek o situaci soudobého umění a kultury.
Article
15
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 2, 25. 11. 1948, s. 61-62
Annotation: Článek o aktivitě publika jako tvůrčím principu rozhlasu.
Article
16
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 2, 25. 11. 1948, s. 63
Annotation: Článek o problému literatury v rozhlase.
Article
17
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 2, 25. 11. 1948, s. 78-79
Annotation: Článek o rozhlasu jakožto prostředku, který může být využíván pro uměleckou výchovu.
Article
18
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 4, 15. 3. 1949, s. 138-141
Annotation: Stať o soudobé české próze.
Article
19
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 4, 15. 3. 1949, s. 151-152
Annotation: Článek o sitaci a výhledech soudobého českého divadla.
Article
20
Article resource: '; ...Blok...
In: Blok. -- ISSN 1802-4939. -- Roč. 3, 1948/1949, č. 1, 20. 10. 1948, s. 8-10
Annotation: Článek o lidové poezii - jako oblasti, jež je důležitá také pro soudobou poezii a básníky.
Article