By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 130-155
Annotation: Studie pojednává o vzniku a metodách tzv. moravské kritiky v 80. letech 19. století. Dále se autor věnuje problematice vymezení literární periferie...
Article
2
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 159-165
Annotation: Rozhovor s J. Dlaskem mj. o specifikách literárního pole menšinové literatury a úloze literárního kritika v takovémto poli.
Article
3
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 2, 15. 12., s. 81-108
Annotation: Studie představuje almanach "April", uvádí jeho vznik do historického kontextu a následně se zaměřuje na jeho kritické přijetí. Autor pak v...
Article
4
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
DOI
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 22, 2019, č. 1, 25. 6. s. 147-149
Annotation: Medailon literárního vědce V. Válka.
Article
5
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 55-89
Annotation: Studie.
Article
6
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 33-53
Annotation: Studie.
Article
7
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 12, 2009, č. 1/2, s. 117-122
Annotation: Studie.
Article
8
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 1, s. 73-78
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 101-113
Annotation: Studie.
Article
10
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 1, s. 11-15
Annotation: Studie.
Article
11
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 91-99
Annotation: Studie.
Article
12
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 33-40
Annotation: Studie, zaměřující se v dané oblasti na motiv květin, především ve sbírkách J. Durycha a J. Demla.
Article
13
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 14, 2011, č. 2, s. 75-89
Annotation: Studie.
Article
15
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 47-59
Annotation: Studie o motivu jezera a jeho významu v literárních textech, mj. i u J. A. Komenského.
Article
16
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 91-112
Annotation: Studie o "brakových" literárních schématech v tvorbě L. Klímy jako prostředku vyjádření filozofických idejí a jeho vlastních komentářích...
Article
17
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 13-29
Annotation: Studie o proměnách tradičního syžetu o přeneseném spáči, mj. v dílech M. V. Šteyera a A. Borového.
Article
18
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 61-75
Annotation: Studie o adaptacích dramatu G. Preissové.
Article
19
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 113-167
Annotation: Studie především o čase a prostoru ve zkoumaných dílech.
Article
20
Article resource: '; ...Bohemica litteraria...
online
In: Bohemica litteraria. -- ISSN 1213-2144. -- Roč. 13, 2010, č. 1/2, s. 189-197
Annotation: Studie o Gardavského dramatu, mj. v kontextu české dramatiky 60. let.
Article