By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [257]-284
Annotation: Studie srovnávající alternativní koncepty národního pojetí dvou spisovatelů, E. G. Kolbenheyer a G. Meyrinka, na základě společného kulturně...
Article
2
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISSN 1803-456X. -- Bd. 23, 2015, Heft 1/2, s. [287]-314
Annotation: Studie pojednávající o pojmu "pohraniční literatury" jako objektu vědeckého výzkumu; stručně jsou zde nastíněny jednotlivé fáze od roku 1880...
Article
3
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-669-9. -- Bd. 11, 2003, s. 41-69
Annotation: Studie o jazykové příručce (1. vyd. Praha, Bartoloměj Netolický 1540, naposledy v Olomouci 1641), s kapitolami: Einführung; Aus dem Leben des Vefassers;...
Article
4
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-669-9. -- Bd. 11, 2003, s. 285-296
Annotation: Studie; též o L. Moníkové.
Article
5
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-669-9. -- Bd. 11, 2003, s. 297-314
Annotation: Studie k vydané korespondenci, s kapitolami: Pannwitz, Fischer, Eisner.
Article
6
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- ISBN 80-7106-669-9. -- Bd. 11, 2003, s. 315-334
Annotation: Referát, s kapitolami: Einführung; Zur Praxis der deutsch-tschechischen Begegnungsaktivitäten im Jugendbereich; Deutsch-tschechische Kooperation auf...
Article
7
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 7-19
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu.
Article
8
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 21-42
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu; s fotografiemi, s chronologií událostí (s. 36-37).
Article
9
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 43-53
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu.
Article
10
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 55-67
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu.
Article
11
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 69-84
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu.
Article
12
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 85-96
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu.
Article
13
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 97-152
Annotation: Příspěvek na uvedeném sympoziu, s kapitolami: Einleitung, Analogien, Kontraste, Neue Kontakte, Schweigen, Kritik, Zusammenfassung.
Article
14
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 153-166
Annotation: Studie.
Article
15
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 167-186
Annotation: Studie.
Article
16
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 187-212
Annotation: Studie.
Article
17
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 213-242
Annotation: Studie, s kapitolami: Die Prager Juden und die Zeitschrift 'Sulamith'; Die Konzeption der Prager Aufklärung; Ausblick: Juden, Deutsche, Tschechen; Schluss.
Article
18
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 281-303
Annotation: Souborná recenze uvedených titulů.
Article
19
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 305-308
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Brücken. Neue Folge...
In: Brücken. Neue Folge. -- Bd. 7, 1999, s. 308-310
Annotation: Recenze.
Article