By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 3-5
Annotation: Referát o Mezinárodním sympoziu "Otokar Březina 2018", které se konalo 15. 9. 2018 v Jaroměřicích nad Rokytnou, doplněný medailonem O. Březiny;...
Article
2
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 6
Annotation: Recenze.
Article
3
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 73, březen, s. 7-9
Annotation: Článek o osobní knihovně O. Březiny, která byla po jeho smrti rozdělena a předána Masarykově univerzitě v Brně, Státnímu reálnému gymnáziu...
Article
4
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 2-3
Annotation: Báseň ze sbírky "Stavitelé chrámu". K básni je připojen úryvek z úvahy M. Dvořáka "O. Březina a Nová Říše".
Article
5
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 4-6
Annotation: Nekrolog literárního historika, bohemisty, indologa, editora P. Holmana, který se zabýval též básnickým dílem O. Březiny a ediční přípravou...
Article
6
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 7
Annotation: Článek o setkání, které proběhlo 10. 9. 2019 a v jehož rámci si přítomní připomněli osobnost básníka J. Kuběny.
Article
7
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 9
Annotation: Báseň.
Article
8
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 10
Annotation: Úvaha o životě a společenském vývoji na samém počátku 90. let 20. století, která byla roku 1991 publikována ve sborníku "Bítov : archy pro...
Article
9
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 11
Annotation: Vzpomínka na předsedu, resp. čestného předsedu Společnosti Otokara Březiny F. Höfra, který zemřel v roce 2009.
Article
10
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 12-13
Annotation: Článek o spolupráci Městského muzea v Počátkách a Základní školy Otokara Březiny v Jaroměřicích nad Rokytnou v souvislosti s literární...
Article
11
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 20
Annotation: Zpráva o členské schůzi Společnosti Otokara Březiny, která proběhla 23. 3. 2019.
Article
12
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2019, č. 74, srpen, s. 21-22
Annotation: Zpráva.
Article
13
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [12]-[13]
Annotation: Nekrolog.
Article
14
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [13]-[15]
Annotation: Úvaha o významu díla O. Březiny, polemika s údajným výrokem J. Kuběny, kterým postavil formu poezie OB nad obsah.
Article
15
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [15]-[16]
Annotation: Článek o slavnostním otevření rodného domu - Památníku O. Březiny v Počátkách 13. 6. 2013.
Article
16
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [17]-[18]
Annotation: Medailon, s fot.
Article
17
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [7]-[8]
Annotation: Medailon. Připojen úryvek z níže zmíněné knihy E. Chalupného o O. Březinovi.
Article
18
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [2]-[3]
Annotation: Referát o prezentaci zmíněné knihy 17. 5. 2013 v Literární kavárně 19. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu v Praze. Doplněno...
Article
19
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2013, č. 62, srpen, s. [3]-[7]
Annotation: Přetisk blíže neurčené poznámky k výročí narození O. Březiny. Následuje otisk úryvku "Přítomnost díla Březinova" [3]-[7] s odkazem: "Z...
Article
20
Article resource: '; ...Bulletin Společnosti Otokara Březiny...
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 1997, č. 17, březen, s. 2
Annotation: K 65. výročí založení 28. 3.
Article