By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 22-25
Annotation: Studie se věnuje stavu zámeckých divadel na území České republiky, vývoji jejich historické dokumentace během 20. století, různým přístupům...
Article
2
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 52-53
Annotation: Recenze na biografickou knihu P. Kosatíka o T. G. Masarykovi.
Article
3
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 40-43
Annotation: Portrét teoretika a metodika dějepisu V. Čapka, podrobně představuje jeho dílo a koncepci oborového didaktického systému.
Article
4
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 10-13
Annotation: Studie se věnuje historii divadla na mikulovském zámku, které zaniklo v pol. 18. století. Na základě archeologických průzkumů a dobových zpráv...
Article
5
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání mezinárodní interdisciplinární konference "Proměny české kramářské písně - média, tradice, kontexty".
Article
6
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy věnované olomouckému biskupovi Karlu z Lichtensteinu-Castelcorna, významné barokní osobnosti a mecenáši umění.
Article
7
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 6, červen, s. 6
Annotation: Zpráva o internetových stránkách www.scriptum.cz zpřístupňujících význačná česká exilová a samizdatová periodika.
Article
8
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 4
Annotation: Zpráva o výstavě věnované knihovnám benediktinských klášterů v Broumově a Rajhradě, které obsahují řadu badatelsky cenných rukopisů a...
Article
9
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o výstavě představující portéty J. A. Komenského, jeho spolupracovníků a mecenášů a předměty s nimi spojené. Výstava byla uspořádána...
Article
10
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 6
Annotation: Zpráva o internetovém portálu www.samizdat.sk zpřístupňujícím slovenská samizdatová, především katolicky orientovaná periodika; také obsahuje...
Article
11
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 46-47
Annotation: Recenze na dvě biografie politika, novináře a historika H. Ripky.
Article
12
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 7, září, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání druhého dílu souborného českého překladu Senekových tragédií, vyzdvihující osobnost teatroložky E. Stehlíkové, která...
Article
13
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 47
Annotation: Recenze na monografii o zavádění knihtisku na českém území.
Article
14
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 29-31.
Annotation: Studie se zabývá činností básnické skupiny "Chodci zeleně" výrazně ovlivněné surrealismem, částečně tvořící v duchu tzv. monstrualismu....
Article
15
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 8, říjen, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání českého překladu románu slovenského spisovatele P. Rankova, který se odehrává v době normalizace na pražské filozofické...
Article
16
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 4
Annotation: Zpráva o konání výstavy v Národním muzeu věnované vývoji divadelního života v českých zemích od 17. století. Zahrnuje např. divadelní...
Article
17
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 42, 2020, č. 1, leden, s. 29-31
Annotation: Studie se zabývá referátem L. Štolla "Třicet let boje za českou socialistickou poezii", kromě jeho obsahu se zaměřuje především na okolnosti...
Article
18
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 50
Annotation: Zpráva o vydání románu J. Dotlačila "Až zhasneme"; připojena ukázka.
Article
19
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 46
Annotation: Recenze na monografii R. Vaška věnovanou anonymní publicistice T. G. Masaryka z doby jeho prezidentského působení.
Article
20
Article resource: '; ...Dějiny a současnost...
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 41, 2019, č. 10, prosinec, s. 44-45
Annotation: Recenze na knihu "Souhvězdí Gulag Karla Pecky", výbor sestavený D. Pagáčem. Autorka kritizuje mj. absenci odborného komentáře a ediční přípravy,...
Article