By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
Article resource: '; ...Disk...
původní lístek v RETROBI
In: Disk. -- R. 1923
Article
3
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2012, č. 42, prosinec, s. 101-120
Annotation: Studie o hereckých školách založených E. F. B. a jeho další pedagogické činnosti v oblasti divadla.
Article
4
Article resource: '; ...Disk...
původní lístek v RETROBI
In: Disk. -- R. 1923
Article
5
6
7
8
9
Article resource: '; ...Disk...
původní lístek v RETROBI
In: Disk. -- R. 1925
Article
10
11
12
Article resource: '; ...Disk...
původní lístek v RETROBI
In: Disk. -- R. 1925
Article
13
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 13, září, s. 121-129
Annotation: O české recepci veršové formy od K. H. Máchy, J. Vrchlického a jeho pokračovatelů (A. Klášterský, B. Kaminský aj.), k Čapkovým překladům...
Article
14
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 14, prosinec, s. 60-77
Annotation: Studie.
Article
15
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 10, prosinec, s. 71-86
Annotation: Studie o hře a jejích interpretacích, mj. od L. Klímy, A. Matušky a j.; s kapitolami Masky ve skleněné kouli, Ejhle člověk!, Komedie záměny,...
Article
16
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2005, č. 11, březen, s. 93-107
Annotation: Studie v částech: 1. Strukturalismus a situace [o monografii M.L. Quinna], 2. Od situace ke scénologii [o "scénologických" studiích J. Vostrého...
Article
17
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 83-105
Annotation: Pokračování deníkových záznamů ze 40. let prokládané aktuálními glosami.
Article
18
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 48-72
Annotation: Studie o vztahu obou herců s úryvky z dramatických textů a z jejich vzájemné korespondence; v příloze (s. 156-183) otištěna hra O. Scheinpflugové...
Article
19
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2003, č. 6, prosinec, s. 126-129
Annotation: Esej inspirovaný dramatikou I. Vyskočila a L. Smočka.
Article
20
Article resource: '; ...Disk...
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 7, březen, s. 30-43
Annotation: Studie o čtyřech kapitolách, druhá o hře J. Karáska ze Lvovic.
Article