By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Dramata...
In: Dramata. -- S. 443-465
Annotation: Doslov k reedici 1. vydání z roku 1992.
Book Chapter
2
Article resource: '; ...Dramata...
In: Dramata. -- S. 443-465
Annotation: Doslov; soubor obsahuje hry Loupežník, RUR, Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka.
Book Chapter
3
Article resource: '; ...Dramata...
In: Dramata. -- s. 387-394
Annotation: Doslov; - soubor obsahuje všechny autorovy rozhlasové a divadelní hry pro dospělé: Páté přikázání; Cyril; Samotka; Dvojí zákon; Paní Svět;...
Book Chapter
4
Article resource: '; ...Šumavská dramata...
In: Šumavská dramata. -- S. 191-193
Annotation: S Vydavatelskou poznámkou (s. 190, se soupisem titulů, z nichž byl výbor pořízen).
Book Chapter
5
Article resource: '; ...Minutová dramata...
In: Minutová dramata. -- S. 159-161
Annotation: Medailon; s bibliografickými poznámkami Knižní publikace Jaromíra Tomečka (s. 163-164) a Literatura o Jaromíru Tomečkovi (s. 165).
Book Chapter
6
Article resource: '; ...Dramata a prózy...
In: Dramata a prózy. -- s. 477-504
Annotation: Svazek obsahuje dvě Dykova dramata a uvedené prózy; autorský podíl komentátorů: vstupní literárněhistorické partie v komentářích k jednotlivým...
Book Chapter
7
Article resource: '; ...Dramata a monology...
In: Dramata a monology. -- s. 251-255
Book Chapter
8
Article resource: '; ...Dramata, recenze, články...
In: Dramata, recenze, články. -- s. 221-226
Annotation: Svazek obsahuje oddíly: Dramata (s. 5-113: Poznámka o novém dramatu {s. 7}, Hry v osud neboli Hledá se šťastná náhoda /Báseň o šesti scénách/...
Book Chapter
9
Article resource: '; ...Dramata a frašky ekonomie...
In: Dramata a frašky ekonomie. -- s. 179
Annotation: Ediční poznámka k souboru publicistických textů, v nichž ekonom Pavel Kohout odpovídá na otázky spisovatele Pavla Kohouta; texty vycházely v...
Book Chapter
10
Article resource: '; ...Západočeská dramata J. K. Tyla...
In: Západočeská dramata J. K. Tyla. -- S. 189-192
Annotation: Doslov k románu o J. K. Tylovi; s dalším uvedeným doslovem, "Medailonky" (s. 111-116), Obrazovou přílohou (s. 117-188), další obrazovou přílohou...
Book Chapter
11
Article resource: '; ...Orientace-Dramata a myšlení Václava Havla...
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 24, 2011, č. 299, 23. 12., příl. Orientace-Dramata a myšlení Václava Havla, s. 23 a 25
Annotation: Studie o dramatickém díle V. Havla s mezititulky Uniknouti vyloučeno, Když se zuby saně viklají, Vaněk má herečky, Largo desolato jako Vzepření.
Article