By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 40-49
Annotation: Vzpomínkové vyprávění; Werich Jan.
Article
2
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 65-70
Annotation: Dopis předsedy Společnost bratří Čapků (datováno 13. 9. 1989) o připravovaných akcích k 100. výročí narození K. Č.; Čapek Josef.
Article
3
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 72
Annotation: O článku Pytlík Radko (Rudé právo, Haló sobota č. 25/89).
Article
4
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 108-112
Annotation: K současnému stavu (datováno Květen 1989).
Article
5
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 149-152
Annotation: Soubor recenzí, též o knihách: 40 let Společnosti bratří Čapků (připravil Klein Zdeněk), Čapek Karel, Čapek Josef; Dvořák Jan, Divadlo v...
Article
6
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 153-158
Annotation: Srovnání překladů Kolář Jiří (nar. 1914) a Ouředník Patrik (nar. 1957).
Article
7
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 164
Annotation: U povídky Ogarská dolina, tištěné z pozůstalosti; (31. 1. 1932-17. 11. 1981).
Article
8
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 167-169
Annotation: Z pozůstalosti.
Article
9
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1990, s. 170
Annotation: U povídky Dva otazníky (s. 170-173).
Article
10
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 4, 1989, s. 53-61
Annotation: Esej o K. H.
Article
11
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 6, 1984, č. 2, s. 75-76
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1988, s. 103
Annotation: Kritická glosa ke stati: Tůma Jan, Hledání vnitřního rozměru (Tvorba 1987, č. 37).
Article
13
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 6, 1984, č. 2, s. 40-45
Annotation: Přehledová stať o současné televizní dramatice.
Article
14
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 4, 1988, s. 84, 134
Annotation: Citáty z článku K. Č. O tak zvané krisi divadelní (Lidové noviny, únor-březen 1933); s redakční poznámkou a s mezitituly O provincialismu,...
Article
15
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 6, 1984, č. 2, s. 36-39
Annotation: Studie.
Article
16
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 12, 1987, č. 1, s. 26-33
Annotation: Přehledová stať.
Article
17
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0862-3422. -- Sv. 1, 1988, s. 66-70
Annotation: O třech dramatických textech uvedených na jihomoravských činoherních scénách: Bohdal František, Usedlost; Kaloč Zdeněk, V zajetí něžné chiméry;...
Article
18
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 8, 1985, č. 2, s. 5-8
Annotation: Soubor poznámek k česko-ruským a česko-sovětským divadelním vztahům; též o potřebě jejich podrobného a fundovaného zpracování.
Article
19
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 10, 1986, č. 1, s. 54-59
Annotation: K současné situaci původní dramatické tvorby.
Article
20
Article resource: '; ...Dramatické umění...
In: Dramatické umění. -- ISSN 0231-9810. -- Sv. 2, 1982, č. 2, s. 17-19
Annotation: Poznámky reagující na práci: Košťál Jaroslav, Ideový projekt obsahové analýzy scénáře rozhlasové hry (Praha, Čs. rozhlas 1982).
Article