By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 3, 24. 1., s. 4
Annotation: Medailon o vynálezci knihtisku J. Gutenbergovi pojatý jako příspěvek k tématu dějin knižní kultury.
Article
2
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 4, 7. 2., s. 4
Annotation: Recenze na knihu biblických přísloví v různých překladech doplněných ilustracemi M. Plotěné.
Article
3
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 4, 7. 2., s. 4
Annotation: Nekrolog M. Balabánové, matky spisovatele J. Balabána, jehož úmrtí je zde též zmíněno.
Article
4
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 5, 14. 2., s. 4
Annotation: Medailon o faráři a spisovateli Š. Leškovi.
Article
5
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 5, 14. 2., s. 4
Annotation: Glosa o historii a současnosti vydávání Hesel Jednoty bratrské jako o nejdéle vydávaném periodickém tisku na světě, a to od roku 1731.
Article
6
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 6, 21. 2., s. 4
Annotation: Medailon k výročí úmrtí básníka, spisovatele a faráře L. Balcara.
Article
7
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 7/8, 7. 3., s. 1
Annotation: Úvaha na téma půst; připojena báseň R. Herriska.
Article
8
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 9, 14. 3., s. 4
Annotation: Úryvek ze souboru povídek D. Nerkové "Darmojedi".
Article
9
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 11, 28. 3., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře A. Kocába, otce M. Kocába.
Article
10
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 12, 11. 4., s. 2
Annotation: Glosa o J. A. Komenském.
Article
11
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 7/8, 7. 3., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře a spisovatele D. Henycha.
Article
12
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 12, 11. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře A. Kocába, otce M. Kocába.
Article
13
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 3
Annotation: Článek o P. Kukalovi o jeho básnické i pedagogické tvorbě.
Article
14
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 3
Annotation: Medailon k výročí úmrtí kazatele a teologa M. Lupáče Oujezdského.
Article
15
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 13, 25. 4., s. 4
Annotation: Nekrolog faráře a spisovatele D. Henycha.
Article
16
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 103, 2018, č. 15, 16. 5., s. 4
Annotation: Medailon autora "Biblického slovníku" A. Novotného.
Article
17
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 1, 2. 1., s. 3
Annotation: Nekrolog k úmrtí filozofa L. Nového, vedoucího katedry filozofie Masarykovy univerzity.
Article
18
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 4, 22. 1., s. 8
Annotation: O semináři a vzpomínkovém shromáždění na evangelickou básnířku M. R. (Brno, 30. 11. 1996).
Article
19
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 7, 12. 2., s. 3-4
Annotation: Medailón; připojena báseň J. T. Den vítězný (Památce Jaroslava Šimsy, 8. února) a krátká poznámka (ET - KJ č. 7); článek o jeho práci...
Article
20
Article resource: '; ...Evangelický týdeník - Kostnické jiskry...
In: Evangelický týdeník - Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 82, 1997, č. 10, 12. 3., s. 3
Annotation: Recenze studie historika J. Hanzala K historické a umělecké hodnotě českých kancionálů (sborník Z Českého Ráje a Podkrkonoší, sv. 9/1996).
Article