By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 21-33
Annotation: Referát z konference o evropském románu v Bratislavě, v rámci níž se autor v nemocnici shledal s D. Tatarkou; připojena je bio-bibliografická...
Article
2
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 52-64
Annotation: Próza tematizující mj. Danta a M. de Cervantese Saavedru.
Article
3
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
4
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 85
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 1, 15. 4., s. 92-100
Annotation: Recenze.
Article
6
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 13-16
Annotation: Zpráva z bratislavské křesťanské demonstrace ve dnech 23.-25. 3. 1988.
Article
7
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 2, 15. 5., s. 17-21
Annotation: Úvaha nad velikonoční slavností 25. 3. 1988 na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě.
Article
8
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 8-14
Annotation: Výběr úvah z Tatarkových rozhovorů, vlastních přednášek i recepcí jeho osobnosti a tvorby řadou autorů (J. Bžoch, A. Matuška, R. Turňa,...
Article
9
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [27]-28
Annotation: Petice Výboru solidarity s Ivanem Polanským adresovaná úřadům a usilující o jeho propuštění z vězení, přičemž se její autoři obracejí...
Article
10
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [47]-52
Annotation: Příspěvek pronesený na sympóziu "Československo 1988" u příležitosti 70. výročí vzniku čs. státu, týkající se stavu tehdejší společnosti...
Article
11
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 53-56
Annotation: Příspěvek pronesený na sympóziu "Československo 1988" u příležitosti 70. výročí vzniku čs. státu, týkající se vztahu obou národů, zejména...
Article
12
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 57-63
Annotation: Příspěvek pronesený na sympóziu "Československo 1988" u příležitosti 70. výročí vzniku samostatného Československa, týkající se jednotného...
Article
13
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [64]-67
Annotation: Básně; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
14
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [68]-70
Annotation: Úvaha o literární tvorbě, o tom, v čem spočívá spisovatelova práce, přičemž se nárazově a heslovitě odkazuje k Nietzscheově "Zarathustrovi".
Article
15
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [80]-82
Annotation: Článek, v němž se autor pokouší shrnout situaci židovského obyvatelstva na Slovensku v průběhu dějin, zmiňuje literaturu, která k tématu...
Article
16
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. [89]-99
Annotation: Život M. R. Štefánika rozepsaný do jednotlivých let od narození až do smrti; 1. část zahrnuje roky 1880-1913 a všímá s i jeho literárních...
Article
17
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 111-112
Annotation: Rekonstrukce debaty historiků a spisovatelů "Slováci a Česi v roku osumnástom" o vzniku republiky, zejména pak o M. R. Štefánikovi a možnostech...
Article
18
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 113-114
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 114-115
Annotation: Recenze.
Article
20
Article resource: '; ...Fragment K [samizdat]...
In: Fragment K [samizdat]. -- R. 1988, č. 4, s. 120
Annotation: Zpráva o zatčení I. M. Jirouse a ustavení Výboru na obranu Ivana Jirouse; připojeny jsou dvě básně.
Article