By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Germanoslavica...
původní lístek v RETROBI
In: Germanoslavica. -- R. 1932
Article
2
Article resource: '; ...Germanoslavica...
původní lístek v RETROBI
In: Germanoslavica. -- R. 1936
Article
3
Article resource: '; ...Germanoslavica...
původní lístek v RETROBI
In: Germanoslavica. -- R. 1935
Article
4
5
6
7
8
9
10
Article resource: '; ...Germanoslavica...
původní lístek v RETROBI
In: Germanoslavica. -- R. 1931
Article
11
Article resource: '; ...Germanoslavica...
původní lístek v RETROBI
In: Germanoslavica. -- R. 1936
Article
12
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [1]-29
Annotation: Studie věnovaná L. Reinerové a její prezentaci sebe sama jako poslední pražské německé spisovatelky.
Article
13
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [30]-49
Annotation: Studie věnovaná analýze motivu ztráty domova v díle J. Mühlbergera v kontextu paměťových studií.
Article
14
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [50]-66
Annotation: Studie věnovaná proměnám postoje německy píšícího rakouského spisovatele a publicisty R. Müllera k nově vytvořenému Československu, mj....
Article
15
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 96-98
Annotation: Recenze na monografii J. K. Hona o překladech německých prozaických textů do češtiny v období raného novověku, zmíněn mj. vliv na J. A. Komenského...
Article
16
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 98-102
Annotation: Recenze na monografii S. Schefflera o vztahu pražské německé literatury k literární moderně, zmíněni jsou mj. F. Kafka, M. Brod, G. Meyrink, E....
Article
17
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. [105]-121
Annotation: Studie věnovaná vzpomínce na básníka, etnografa a filipinistu F. Blumentritta.
Article
18
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 121-124
Annotation: Glosa o překladu děl E. Hostovského J. Molsem.
Article
19
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Nr. 1, S. 125-129
Annotation: Referát o konferenci "Kontaminierte Landschaften" - "Mitteleuropa" inmitten von Krieg und Totalitarismus konané 6.-7. června 2016 v Praze.
Article
20
Article resource: '; ...Germanoslavica...
In: Germanoslavica. -- ISSN 1210-9029. -- Jg. 29, 2018, Sondernummer, S. [5]-17
Annotation: Studie věnovaná literární a filozofické reflexi v povídce K. Čapka "Odrazy".
Article