By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 1-2
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Podoby a předobrazy".
Article
2
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 3-6
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Všecky krásy světa".
Article
3
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 6-8
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Ze života avantgardy".
Article
4
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 8-13
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Teigovy čáry".
Article
5
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16-17
Annotation: Vzpomínka A. M. Effenbergerové na K. Teiga.
Article
6
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 18-19
Annotation: Vzpomínka Z. Lorence na K. Teiga.
Article
7
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 19-20
Annotation: Vzpomínka E. Bondyho na K. Teiga.
Article
8
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 20-21
Annotation: Vzpomínka J. Řezáče na K. Teiga.
Article
9
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 21-22
Annotation: Článek se věnuje dvěma momentům teoretického odkazu K. Teiga (obecně estetická koncepce českého meziválečného strukturalismu; svoboda člověka...
Article
10
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 2-3
Annotation: Vzpomínky na K. Teiga; úryvek z knihy "Z mého života".
Article
11
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- ISSN 1210-1222. -- R. 1994, č. 9, březen, s. 16
Annotation: Úryvek ze studie věnované K. Teigovi.
Article
12
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 6, březen, s. 1-7
Annotation: Breton André; upravená 1. část studie, vycházející ze stati V. E. K ontologii a noetice surrealismu (Estetika, 1966, č. 1, s. 48-57).
Article
13
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 6, březen, s. 7-8
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
14
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 7/8, prosinec, 16 s.
Annotation: Soubor příspěvků pronesených na konferenci k nedožitým 70. narozeninám V. E. pořádané Společností Karla Teiga 24. 4. 1993 v Praze: Zumr Josef,...
Article
15
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 7/8, prosinec, s. 10-11
Annotation: K výstavě s podtitulem André Breton a Skupina surrealistů v Československu (1934-1938) konané v Památníku národního písemnictví 28. 5.-8. 8....
Article
16
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1993, č. 7/8, prosinec, s. 14-15
Annotation: Poznámka k reprintu 1. vyd. Praha, J. Otto 1926.
Article
17
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1990, č. 1, červen, s. 1
Annotation: Společnost Karla Teiga; doplněno projevy na prvé členské schůzi 21. 4. 1990: Řezáč Jan (s. 1-2), Dvorský Stanislav (s. 2-3), a konceptem dopisu...
Article
18
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1991, č. 2, duben, s. 1-3
Annotation: Přetištěno z: Filosofický časopis, 1990, č. 1/2.
Article
19
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1991, č. 2, duben, s. [6]
Article
20
Article resource: '; ...Jarmark umění...
In: Jarmark umění. -- R. 1991, č. 2, duben, s. [8]
Annotation: Komentovaná edice textů z let 1950-52.
Article