By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


Search alternatives:
pravda » prava
1
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 13, 16. 1., s. 4
Annotation: Rozhovor s mluvčími OF k textu otištěném v JP 22. 12. 1989 (kritice Jihočes. nakladatelství).
Article
2
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 26, 31. 1., s. 3
Annotation: Kritika Jihočeského nakladatelství.
Article
3
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 112, 15. 5., s. 4
Annotation: Další příspěvek k diskusi o Jihočes. nakladatelství (autorem je jeden z bývalých ředitelů).
Article
4
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 124, 29. 5., s. 4
Annotation: Polemika s článkem Čapek Zdeněk (JP, č. 112) a dalším článkem v témže čísle JP.
Article
5
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 17, 20. 1., s. 3
Annotation: Rozhovor s členkou přípravného výboru.
Article
6
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 31, 6. 2., s. 4
Annotation: O konferenci k 100. výročí narození K. Č., konané v Hradci Králové 10.-11. 1.; úvodem zmínka o dobříšské konferenci k 50. výročí úmrtí...
Article
7
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 46, 23. 2., příloha, s. 6-7
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem.
Article
8
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 49, 27. 2., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 71, 24. 3., s. 4
Annotation: O vztahu Masaryk Tomáš Garrigue a A. S.
Article
10
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 74, 28. 3., s. 4
Annotation: Rozhovor o situaci mladé poezie v Jihočeském kraji.
Article
11
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 96, 24. 4., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
12
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 102, 2. 5., s. 3
Annotation: O besedě v českobudějovickém domově mládeže 24. 4.
Article
13
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 103, 3. 5., s. 3
Annotation: Rozhovor, zvláště o M. H. samém.
Article
14
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 104, 4. 5., příloha, s. 4
Article
15
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 105, 5. 5., s. 7
Annotation: Nekrolog - osobní vzpomínka.
Article
16
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 107, 8. 5., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 111, 14. 5., s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
18
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 118, 22. 5., s. 4
Annotation: Vzpomínka Seifertova švagra.
Article
19
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 119, 23. 5., s. 4
Annotation: Rozhovor.
Article
20
Article resource: '; ...Jihočeská pravda...
In: Jihočeská pravda. -- Roč. 46, 1990, č. 127, 1. 6., s. 3
Annotation: O svém vztahu k V. H.
Article