By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 5-26
Annotation: Studie, v níž jsou systematicky popsány rukopisy obsažené v knihovně K. Liechtenstein-Castelcorno, která je uložena v zámecké knihovně v Kroměříži.
Article
2
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 27-47
Annotation: Studie popisující počátky vzniku "Soupisu inkunábulí z českých a moravských knihoven", který byl zpřístupněn digitálně v roce 2018; pozornost...
Article
3
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 52-101
Annotation: Studie o Znojemské dílně, tiskárně Ch. A. Wagnera, J. V. Svobody a A. T. Svobodové v první polovině 18. století.
Article
4
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 131-147
Annotation: Studie věnovaná problematice přechodu od rukopisných knih k tiskové produkci na přelomu 15. a 16. století.
Article
5
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 148-152
Annotation: Krátka studie o historii užití dřevěných štočků, které byly použity v Melantrichových biblích.
Article
6
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 153-158
Annotation: Zpráva o objevení fragmentu almanachu E. Etzlauba.
Article
7
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 159-171
Annotation: Krátká studie navazující na text M. Hradilové "Knihovna kapucínského kláštera v Mnichově Hradišti" (Knihy a dějiny, 2018), věnovaná katalogu...
Article
8
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 172-174
Annotation: Zpráva o zveřejnění "Mapy tiskařské produkce Čech a Moravy do roku 1800", která vznikla v rámci projektu Knihověda.cz.
Article
9
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 175-177
Annotation: Článek rekapitulující uplynulých 25 let časopisu Knihy a dějiny.
Article
10
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 177-178
Annotation: Nekrolog.
Article
11
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 184-185
Annotation: Recenze na monografii K. Boldana mapující počátky výroby tištených knih v Čechách a na Moravě.
Article
12
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 186-187
Annotation: Referát z konference na téma "Václav Hájek z Libočan na Tetíně"; připojen program konference.
Article
13
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 187-188
Annotation: Referát z konference věnované historickým a vzácným knižním fondům; připojen program konference.
Article
14
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 188
Annotation: Referát z konference u příležitosti zahájení výstavy "in monte Oliveti - Litomyšl a knižní kultura jednoty bratrské v 16. století" v Regionálním...
Article
15
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 26, 2019, č. 1/2, s. 189
Annotation: Referát z workshopu, který se soustředil na mezioborovou analýzu portrétů raně novověkých intelektuálů; připojen program konference.
Article
16
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 4-22
Annotation: Studie věnovaná ilustracím knih pražského tiskaře Mikuláše Štrause, mj. zmíněn německý překlad Hájkovy "Kroniky české", latinský Bartholdyho...
Article
17
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 23-46
Annotation: Studie věnovaná analýze žánrů a témat v produkci českých tiskáren 16. století v rámci databází retrospektivní bibligorafie "Knihopis českých...
Article
18
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 47-67
Annotation: Přehledová studie vycházející z "Knihopisu českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce 18. století" a z "Bibliografie cizojazyčných...
Article
19
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 68-81
Annotation: Studie o klášterní knihovně v Mnichově Hradišti.
Article
20
Article resource: '; ...Knihy a dějiny...
In: Knihy a dějiny. -- ISSN 1210-8510. -- Roč. 25, 2018, č. 1/2, s. 82-84
Annotation: Zpráva o projektu, v rámci něhož vzniká digitální databáze tisků, které byly odvezeny švédskými vojsky v průběhu třicetileté války.
Article