By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
2
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [2]
Annotation: Úvodník se zamyšlením nad knižní produkcí členů jičínského "Literárního spolku".
Article
3
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [5]
Annotation: Soubor zpráv s propozicemi k literárním soutěžím "Krakatit 2003", "Šrámkova Sobotka 2003" a "Řehečská slepice 2003".
Article
4
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [7]-[8]
Annotation: Úryvek prózy.
Article
5
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [9]
Annotation: Recenze, mj. zmíněn jičínský rodák K. Kazbunda, který se zabýval K. Havlíčkem Borovským.
Article
6
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [10]
Annotation: Přehled umístění členů jičínského "Literárního spolku" v literárních soutěžích.
Article
7
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [11]- [12]
Annotation: Povídka.
Article
8
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [1]
Annotation: Báseň.
Article
9
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [3]
Annotation: Soubor zpráv, mj. o činnosti členů jičínského "Literárního spolku" a o ocenění J. Rudiše "Cenou Jiřího Ortena".
Article
10
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 1, leden, s. [3]
Annotation: Knižní tip na román I. Landsmanna.
Article
11
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [2]
Annotation: Úvaha o české literatuře 90. let 20. století, mj. zmíněny knihy O. Filipa "Nanebevstoupení Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy" a "Nesmrtelnost"...
Article
12
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [3]
Annotation: Zpráva o 2. ročníku literární soutěže "Poezie mezi námi".
Article
13
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [3]
Annotation: Komentáře k organizaci "Šrámkovy Sobotky".
Article
14
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [6]
Annotation: Přehled nejprodávanějších knih roku 2002, autor vychází z textu "Knižních novinek" (č. 1/2, 2003).
Article
15
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [7]-[8]
Annotation: Povídka.
Article
16
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [8]
Annotation: Zpráva o 7. ročníku ceny "Jivínský Štefan" za dlouholetou kulturní činnost (25. 2. 2003, Hořice).
Article
17
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [9]
Annotation: Článek o almanachu ze soutěže "Literární Varnsdorf 2002".
Article
18
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [10]
Annotation: Recenze.
Article
19
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [10]
Annotation: Zpráva o otištění tří povídek V. France v knize "Medicínské historky".
Article
20
Article resource: '; ...Kobra [online]...
online
Webarchiv
In: Kobra [online]. -- Roč. 4, 2003, č. 2, únor, s. [11]
Annotation: Zpráva o ukončení zasílání příspěvků do soutěže "Řehečská slepice"; připojena anonymní báseň s námětem této soutěže.
Article