By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 54-59
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 54).
Article
2
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 86-87
Annotation: Esej uvedená jako ukázka z knihy J. Čepa "Meditace", která má vyjít na konci roku 2020; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 87).
Article
3
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 6, s. 88-95
Annotation: Komentované úryvky básní, z českých básníků jsou zmíněni V. Šlajchrt, R. Jursa, I. Wernisch, P. Borkovec; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
4
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 5, s. 93-98
Annotation: Komentované úryvky básní a písňových textů, z českých autorů zmíněni J. Spálený, I. Hlas, I. Wernisch, K. Válová, J. Válová, V. Třešňák,...
Article
5
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 89-92
Annotation: Úryvky básní J. Soukupové.
Article
6
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 65-77
Annotation: Studie věnovaná dějinám knižní ilustrace po roce 1948, mj. zmíněny postoje V. Černého a osudy Z. Buriana, B. Konečného a G. Kruma.
Article
7
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 78-85
Annotation: Rozhovor J. Mlejnka s básníkem J. Janatkou, mj. o normalizaci a vztahu lékaře k poezii, připojena báseň (s. 85) a bio-bibliografická poznámka...
Article
8
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 4, s. 86-92
Annotation: Článek o literárních vlivech J. Soukupové, uvedeny jsou ukázky básní O. Hanuse, A. Přidala, F. Hrubína, J. Hostáně; připojena bio-bibliografická...
Article
9
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 10-17
Annotation: Studie na téma vlastenectví, vyzdvižen je vztah křesťanských hodnot a české kultury, který je dokládán četnými odkazy na literární památky;...
Article
10
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 57-65
Annotation: Studie věnovaná činnosti výtvarníka V. Vokolka, kromě grafické a výtvarné práce je zmíněna i autorova básnická tvorba, kterou doprovází...
Article
11
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 82-88
Annotation: Článek, v němž S. Fischerová přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie F. Hrubín, J. Seifert, K. J. Erben, F. Halas,...
Article
12
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 5, s. 89-92
Annotation: Článek, v němž J. Janatka přibližuje své literární vzory a vlivy, jakými byli z české poezie V. Holan, V. Nezval, I. Blatný, I. Wernisch,...
Article
13
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 88
Annotation: Zpráva o vydání knihy "Básníci čtou básníky" editora F. Mikše vycházející ze stejnojmenné rubriky a o změně formátu této rubriky v časopisu...
Article
14
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 90-92
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni O. Březina, J. Deml, B. Reynek, J....
Article
15
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 93-100
Annotation: Článek, v němž autor přibližuje své literární vzory a básníky, jimiž se inspiroval, mj. jsou zmíněni K. Hynek, V. Effenberger, I. M. Jirous,...
Article
16
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 101-102
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 11 (30), 2019, č. 1, s. 82-87
Annotation: Článek o životě a díle I. Tielsch spolu s ukázkou z její tvorby v překladu J. Munzara; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 87).
Article
18
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 43-50
Annotation: Portrét teologa, publicisty, překladatele a organizátora exilového kulturního života V. Neuwirtha u příležitosti 20. výročí od jeho úmrtí.
Article
19
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 51-64
Annotation: Studie věnovaná obrazu Ruska a Ukrajiny v první polovině 20. století, zmíněn mj. román R. Medka "Ostrov v bouři".
Article
20
Article resource: '; ...Kontexty...
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 10 (29), 2018, č. 6, s. 65-74
Annotation: Studie věnovaná analýze textů B. Hrabala.
Article