By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 31, 15. 9., s. 3
Annotation: O mimopražských pobytech J. H.
Article
2
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 34, 6. 10., s. 3
Annotation: O překladech: Kralická bible.
Article
3
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 37, 3. 11., s. 2
Annotation: Rozhovor; profesor J. M. L. z Basileje hodnotí mezinárodní vědecké sympozium Jan Hus - mezi časy, národy a konfesemi (září 1993, Bayreuth); sympoziu...
Article
4
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 39, 17. 11., s. 3
Annotation: Recenze; monografie doplněna bibliografií: Uher Jan.
Article
5
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 42, 8. 12., s. 3
Annotation: Medailon; (7. 12. 1923-24. 4. 1987).
Article
6
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 78, 1993, č. 43, 15. 12., s. 3
Annotation: Medaiolon.
Article
7
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 21, 3. 6., s. 3
Annotation: O problémech činnosti evangelického vydavatelství Kalich.
Article
8
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 27, 29. 7., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 28, 12. 8., s. 3
Annotation: Medailón.
Article
10
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 29, 26. 8., s. 2
Annotation: Úvaha o vztahu J. A. K. k baroku.
Article
11
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 38, 11. 11., s. 3
Annotation: Stať.
Article
12
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 38, 11. 11., s. 3
Annotation: Recenze; Komenský Jan Amos.
Article
13
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 39, 18. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
14
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 39, 18. 11., s. 3
Annotation: O pobytu J. A. K. v severomaďarském městě Sárospataku.
Article
15
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 40, 25. 11., s. 3
Annotation: Recenze sborníku s příspěvky mj. : Havel Václav, Rejchrt Pavel, Opasek Anastáz, Hejdánek Ladislav, Patočka Jan, Šimsa Jan ad.
Article
16
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 40, 25. 11., s. 3
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 41, 2. 12., s. 3
Annotation: Recenze; též o: Patočka Jan.
Article
18
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 77, 1992, č. 41, 2. 12., s. 3
Annotation: Medailón k nedožitým 90. narozeninám; též o: Patočka Jan.
Article
19
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 5, 6. 2., s. 3
Annotation: O chystaném vydání: Obecná porada o nápravě věcí lidských.
Article
20
Article resource: '; ...Kostnické jiskry...
In: Kostnické jiskry. -- ISSN 0139-505X. -- Roč. 76, 1991, č. 8, 27. 2., s. 2
Annotation: O dvou pokusech o soubornou edici díla J. A. K.
Article