By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 1-11
Annotation: Dvě úvahy: v první autor charakterizuje mateřštinu jako jazyk, který umíme "jinak" než jazyky osvojené v průběhu života (v mateřštině nachází...
Article
2
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 11-28
Annotation: Studie zabývající otázkou filozofického významu dějin filozofie, která se týká smyslu práce historika filozofie; podle Ricœura je nutné rozvíjet...
Article
3
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 28-48
Annotation: Rozhovor s českým filozofem a sociologem působícím v italském exilu; Bělohradský určuje hlavní téma svého filozofování jako zkoumání otázku...
Article
4
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 48-59
Annotation: Recenze.
Article
5
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 73-76
Annotation: Kritická poznámka k memoárovému dílu Václava Černého; autor kritizuje Černého zaujatost vůči některým osobnostem (Růženě Grebeníčkové,...
Article
6
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 3, s. 77-82
Annotation: Recenze.
Article
7
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 65-74
Annotation: Autor sleduje literárněvědné publikace vydané samizdatovou Edicí Expedice.
Article
8
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 74-78
Annotation: Recenze.
Article
9
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, s. 1-72
Annotation: Obsažná studie o povaze Máchových deníků, historii jejich dešifrace (J. Arbes, R. Jakobson) a kritických vydáních; v druhé části se autor...
Article
10
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 1, s. 53-57
Annotation: Recenze.
Article
11
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 1-3
Annotation: Nekrolog (dokument Charta 77/3/86).
Article
12
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [5], 1985, č. 4, s. 4-15
Annotation: Úvaha o společenské závažnosti literární tvorby a o etické odpovědnosti autora; doplněno medailonkem autora.
Article
13
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 2, s. 1-35
Annotation: Autor rozvíjí filozofickou úvahu nad jedinou větou Ladislava Klímy, v níž je vyjádřena touha "nesrat se" se životem; Dubský si všímá nejen...
Article
14
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 1-36
Annotation: Esej o životě a tvůrčí osobnosti předního esejisty, jehož vývoj je charakteristický odklonem od původní (básnické) tvorby směrem k reflexivnímu...
Article
15
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 36-47
Annotation: Esej o vztahu maďarské majoritní společnosti k romské menšině; za kádárovského režimu není anticikanismus součástí racionální ideologie...
Article
16
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [7], 1987, č. 3, s. 48-60
Annotation: Recenze.
Article
17
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 2, s. 68-83
Annotation: Čtvrté pokračování článku k pravopisné reformě; autor považuje změnu za výsledek úředního rozhodnutí.
Article
18
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 3, s. 65-67
Annotation: Kritická glosa k provedení Verdiho opery "Trubadúr", která byla naposledy uvedena v roce 1949.
Article
19
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 1, s. 100-103
Annotation: Kritická glosa k uvedení dvou oper: Verdiho Falstaffa a Chovanštiny od M. P. Musorgského.
Article
20
Article resource: '; ...Kritický sborník [samizdat]...
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [6], 1986, č. 1, s. 104-105
Annotation: Recenze.
Article