By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Krok...
původní lístek v RETROBI
In: Krok. -- R. 1833
Article
2
Article resource: '; ...Krok...
původní lístek v RETROBI
In: Krok. -- R. 1831
Article
3
4
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 27-[30]
Annotation: Rozhovor o komiksovém projektu pro děti "Trikolóra" M. Šinkovského.
Article
5
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 31-33
Annotation: Portrét spisovatelky D. Svobodové; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 33).
Article
6
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 4, s. 51-54
Annotation: Rozhovor V. Sovkové s fotografem a básníkem H. Polákem, mj. o jeho básnické tvorbě haiku; připojeny bio-bibliografické poznámky (s. 51, 53).
Article
7
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 4, s. 70
Annotation: Pozvánka na výstavu "Jiří Brdečka a jeho svět" pořádanou v rámci 14. ročníku literárního a filmového festivalu "Město čte knihu" v Šumperku.
Article
8
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 42-44
Annotation: Rozhovor s německým spisovatelem G. Sanderem a jeho překladatelkou do češtiny T. Semotamovou u příležitosti návštěvy festivalu Olmützer Kulturtage,...
Article
9
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 66
Annotation: Recenze na sbírku básní Z. Švierčkové "Rok má devět měsíců".
Article
10
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 15, 2018, č. 3, s. 67
Annotation: Pozvánka na autorské čtení spisovatelky A. Bolavé konané ve Vědecké knihovně v Olomouci.
Article
11
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 14-16
Annotation: Portrét J. E. Kosiny, zmíněn mj. literární kroužek Olymp; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 16).
Article
12
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 51-52
Annotation: Článek o překladech poezie C. Miłosze do češtiny; připojeny úryvky básní v originále i v překladu a bio-bibliografická poznámka autora článku...
Article
13
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 59-[63]
Annotation: Článek o aforismech spojených medailonem autora knihy aforismů J. Sobotky a recenzí na jeho poslední knihu "Aforismy pro ty, kdo si myslí, že jim...
Article
14
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 16, 2019, č. 4, s. 64-65
Annotation: Recenze na monografii F. Všetičky o poezii P. Bezruče.
Article
15
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 20-21
Annotation: Článek o vyobrazení J. A. Komenského v učebnicích pro děti u příležitosti 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická poznámka...
Article
16
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 22-25
Annotation: Článek obsahující přehled škol, které jsou ozdobeny sochou J. A. Komenského; článek vznikl k 350. výročí jeho úmrtí; připojena bio-bibliografická...
Article
17
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 26-29
Annotation: Článek o slabikářích pro děti pojatý jako historický přehled slabikářů od dob Jana Blahoslava s důrazem na dílo A. Kašpara; připojena bio-bibliografická...
Article
18
Article resource: '; ...Krok...
In: Krok. -- ISSN 1214-6420. -- Roč. 17, 2020, č. 1, s. 66-67
Annotation: Recenze na soubor povídek H. Veličkové "Člověk je vinen".
Article
19
Article resource: '; ...Krok...
původní lístek v RETROBI
In: Krok. -- R. 1831
Article
20
Article resource: '; ...Krok...
původní lístek v RETROBI
In: Krok. -- R. 1840
Article