By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 3, 28. 9. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o vládním návrhu na státní regulaci vydávání knih (mj. i z důvodu nedostatku papíru), s nímž autor souhlasí.
Article
2
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: Poznámka o natáčení a posléze zákazu filmové adaptace novely B. Benešové; součást ankety o okolnostech činnosti českých filmových tvůrců...
Article
3
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 2
Annotation: O kulturních stycích mezi Norskem a ČSR, mj. o norské znalosti K. Čapka.
Article
4
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o nedostatku dramatické tvorby pro rozhlas a o jedinečných možnostech rozhlasových her.
Article
5
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o potřebě dvojího vydání Slávy dcery - kompletu a výboru.
Article
6
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: Poznámka o Kafkově rostoucím věhlasu, především v anglosaském světě.
Article
7
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: O potřebě kvalitní edice české i světové literární klasiky, jejíž vznik by měl zajistit stát.
Article
8
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 4, 5. 10. 1945, s. 5
Annotation: O potřebě levné lidové (a též vojenské) knižnice.
Article
9
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 1
Annotation: Krátký (dálkový) rozhovor při návratu J. Wericha z exilu, se slibem Werichova příspěvku v příštím čísle KP.
Article
10
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 1
Annotation: Fejeton o nedočkavosti po návratu Voskovce a Wericha a potřebě jejich humoru.
Article
11
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 1
Annotation: Dopis J. Werichovi na uvítanou po návratu z exilu.
Article
12
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 1
Annotation: O plánované Aragonově návštěvě Prahy (kvůli smuteční slavnosti za R. Desnose, zahynuvšího v Terezíně).
Article
13
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o rozhlasových pořadech J. Voskovce z Ameriky.
Article
14
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 4
Annotation: Fejeton o "módě přejmenovací", zejména o nápadech přisvojit si jméno některého českého spisovatele.
Article
15
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 5, 12. 10. 1945, s. 5
Annotation: O neblahém stavu současného českého rozhlasu a o potřebě zvláště kvalitních a moderních rozhlasových her.
Article
16
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 1
Annotation: Vzpomínka na J. Ježka a léta strávená společně v exilu.
Article
17
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 4
Annotation: Poznámka o otevření translatologického semináře B. Mathesia
Article
18
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Polemika s články J. Schricha v předchozích číslech (KP 1945, č. 4, s. 5 a č. 5, s. 5) o kvalitě a možnostech současné rozhlasové tvorby.
Article
19
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 6, 19. 10. 1945, s. 5
Annotation: Glosa o nemožnosti mluvit o složitých věcech, jako jsou literární díla, jednoduše a srozumitelně pro každého, míněná jako obhajoba lierárních...
Article
20
Article resource: '; ...Kulturní politika...
Digitální archiv časopisů
In: Kulturní politika. -- ISSN 2336-1247. -- Roč. 1, 1945/1946, č. 7, 26. 10. 1945, s. 2
Annotation: Polemika s článkem J. Žáka ve Svobodném slově, odmítající omlouvat projevy českých spisovatelů před válkou i během ní Žákovým tvrzením,...
Article